Ostatnia modyfikacja podstrony: 24.10.2020 16:56

Wykłady

Algebra

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze

1

Działanie i jego własności. Mnożenie permutacji. Struktura algebraiczna - grupa.

PDF

2

Liczby zespolone (postać kanoniczna, trygonometryczna; mnożenie, dodawanie)

PDF

3

Działania na macierzach, wyznacznik i jego własności

PDF

4

Rozwinięcie Laplace'a, odwracanie macierzy (również metodą przekształceń elementarnych)

PDF 

5

Układy równań: wzory Cramera, eliminacja Gaussa, poprzez odwrócenie macierzy

PDF 

6

Przestrzeń wektorowa

PDF 

7

Rzutowanie wektora

PDF

8

Układ równań - rozwiązanie kompletne

PDF

9

Przekształcenie liniowe

Wartości i wektory własne

Rozkład LU i rozkład Choleskiego

PDF 

Przykładowe zadania z rozwiązaniami: kol2013_przyk_niesta.pdf

Przykładowe zadania z rozwiązaniami: zad_egz201x.pdf

 

Literatura:

 

1.      Maciej Grzesiak, Wiktor Jankowski, „ALGEBRA dla kierunku telekomunikacja”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1992
(zadania + odpowiedzi)

2.      Maciej Grzesiak, „Liczby zespolone i algebra”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003
(zadania + odpowiedzi)

3.      Andrzej Sołtysiak, „Algebra liniowa”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999
(zadania + odpowiedzi)

4.      Bolesław Gleichgewicht, „Algebra”, Oficyna Wydawnictwo GiS, Wrocław 2002
(tylko zadania)

5.      Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczyłaś, „Algebra liniowa 1 – definicje, twierdzenia, wzory”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005

6.      Teresa Jurlewicz, „Algebra liniowa 2 – kolokwia i egzaminy”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2006

7.      Marian Gewert, Zbigniew Skoczyłaś, „Algebra liniowa 1 – kolokwia i egzaminy”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005

8.      „Zbiór zadań z algebry”, pod.red. Aleksieja I. Kostrikina, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

9.      J.Klukowski, I.Nabiałek, „Algebra dla studentów”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

10. Tadeusz Trajdos, "Matematyka cz.III", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971 - 1994

11.  Jerzy Rutkowski, „Algebra abstrakcyjna w zadaniach”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
(zadania + rozwiązania, odpowiedzi)

 

WWW:

1.      Wykłady prof. Gilberta Strang'a do wysłuchania on-line (można też zapisać do *.rm)

http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010/