Ostatnia modyfikacja podstrony: 04.03.2016 09:08

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Stanowisko:          Profesor

Miejsce pracy:       p. 232 MCH

Telefon:                  61 647 5941
                               61 647 5942

E-mail:                   adam.dabrowski@put.poznan.pl

www:                      

Konsultacje:        wtorek, 11:30 - 13:00

Prowadzone przedmioty:

  Wykłady
Algebra z geometrią rok I, sem. 1 (I st.)                                          
Podstawy teorii sygnałów rok II, sem. 3 (I st.)
Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne rok I, sem. 1 (II st.)
Przetwarzanie obrazów i sygnałów audio rok I, sem. 1 (II st.)
Strumieniowanie danych multimedialnych rok I, sem. 2 (II st.)
Systemy wizyjne i interfejsy człowiek-komputer rok I, sem. 3 (II st.)

Plan zajęć (sem. letni 2015/2016):

 

Dodatkowe obowiązki:

           Kierownik Pracowni   

           Opiekun Koła Naukowego Decybel