Ostatnia modyfikacja podstrony: 18.01.2019 00:31

Wykłady

Elektronika praktyczna

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie. Projektowanie urządzeń elektronicznych EP01.pdf
2 Elementy elektroniczne pasywne EP02.pdf
3 Półprzewodnikowe elementy elektroniczne EP03.pdf
4 Obwody drukowane. Projektowanie PCB EP04.pdf
5 Wzmacniacze mocy EP05.pdf
6 Bezpieczniki EP06.pdf
7 Przepięcia, odgromniki, ochronniki EP07.pdf
8 Chłodzenie elementów elektronicznych EP08.pdf
9 Zakłócenia w układach elektronicznych EP09.pdf
10 Ekranowanie EP10.pdf
11 Szumy EP11.pdf
12 Zasilacze EP12.pdf
13 Procedury serwisowe EP13.pdf
14 Łączenie technik analogowych i cyfrowych EP14.pdf
15 Podsumowanie, test końcowy

EP15.pdf
EP_Test.pdf

 

Wybrana literatura:

  • Sztuka elektroniki, część 1 i 2, Horowitz P., Hill W., WKŁ, Warszawa, 2009

  • Zakłócenia w aparaturze elektronicznej, Hasse L., Kołodziejski J., Spiralski L. i in., Radioelektronik sp. z o.o., Warszawa, 1995

  • Metody redukcji zakłóceń i szumów w układach elektronicznych, Ott H.W., WNT, Warszawa, 1979

  • 25 Microchips That Shook the World, Brian Santo, IEEE Spectrum, May 2009,
    http://spectrum.ieee.org/semiconductors/processors/25-microchips-that-shook-the-world

  • Dokumentacja systemu Altium Designer, Altium, 2011

  • Podzespoły elektroniczne – półprzewodniki, poradnik, Borczyński J., Dumin P., Milczewski A., WKŁ, Warszawa, 1990

  • Podzespoły elektroniczne – elementy bierne, poradnik, Borczyński J., Mliczewski A., WKŁ, Warszawa, 1994

  • Noty katalogowe elementów elektronicznych