Ostatnia modyfikacja podstrony: 04.11.2015 13:22

Laboratorium

Elementy Optyki i Akustyki

Część I - Optyka
1. Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa fotowoltaicznego instrukcja_optyka_1.pdf
2. Badanie polaryzacji światła instrukcja_optyka_2.pdf
3. Badania źródeł światła instrukcja_optyka_3.pdf

 

Część II - Akustyka
1. Pomiar prędkości fazowej fali dźwiękowej metodą fali stojącej instrukcja_akustyka_1.pdf
2. Pomiar współczynników pochłaniania dźwięku metodą fali stojącej instrukcja_akustyka_2.pdf
3. Pomiar prędkości drgań swobodnych membrany głośnika instrukcja_akustyka_3.pdf

 

Informacje:

  • Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwuosobowych (ewentualnie jeden zespół trzyosobowy).

  • Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją laboratoryjną.

  • Każdy zespół jest zobowiązany do oddania sprawozdania na następnych zajęciach.

  • Podczas oddawania sprawozdania zespół jest zobowiązany na życzenie prowadzącego zajęcia zademonstrować sposób uzyskania wyników zamieszczonych w sprawozdaniu.

  • Sprawozdanie powinno zawierać nagłówek z podstawowymi informacjami o ćwiczeniu (labptssi_naglowek.doc) .

 

Oceny sprawozdań z optyki 2015/2016 - grupa A4

Zagadnienia na dopuszczenie do zaję - część optyczna