Ostatnia modyfikacja podstrony: 08.03.2019 13:26

Wykłady

Inteligentne systemy wizyjne

Tematy zajęć Instrukcje

1. Wprowadzenie

iSysWiz01.pdf

2. Fotometria i kolorymetria

iSysWiz02.pdf

3. Interfejsy kamer i sprzętu wideo. Standard EMVA-1288 cz. 1

iSysWiz03.pdf

4. Standard EMVA-1288 cz. 2

iSysWiz04.pdf

iSysWiz04a.pdf

5. Systemy wizyjne w sterowaniu

iSysWiz05.pdf

iSysWiz05a.pdf

6. Systemy CCTV

iSysWiz06.pdf

7. GPGPU, przetwarzanie równoległe sekwencji wizyjnych i obrazów

iSysWiz07.pdf

8. Termowizja, systemy ultradźwiękowe

iSysWiz08.pdf

9. Historia rozwoju telewizji

iSysWiz09.pdf
10. Telewizja analogowa iSysWiz10.pdf

11. Telewizja cyfrowa - teraźniejszość i przyszłość telewizji

iSysWiz11.pdf
12. Rozwój i przyszłość standardów MPEG iSysWiz12.pdf
13. Telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV iSysWiz13.pdf
14. Strumieniowanie danych telewizyjnych iSysWiz14.pdf
15. Technika OCT jako przykład obrazowania medycznego iSysWiz15.pdf
   

Literatura:

  1. Forsyth, Ponce,Computer Vision: A Modern Approach, Prentice-Hall 2002
  2. Gonzalez, Woods, Digital Image Processing, Addison-Wesley 2002
  3. Horn B. K. P., Robot Vision, MIT Press, McGraw--Hill, 1986
  4. Domański M., Zaawansowane techniki kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych, WPP, Poznań 2000
  5. Minoli D., IP multicast with applications to IPTV and mobile DVB-H, John Wiley & Sons 2008
  6. Ostrowski M. (red.), Informacja obrazowa, WNT, Warszawa, 1992
  7. Pavlidis T., Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT, Warszawa, 1987