Ostatnia modyfikacja podstrony: 21.03.2016 15:01

Wykłady

Inteligentne systemy wizyjne

Tematy zajęć Instrukcje

1. Wprowadzenie

iSysWiz01.pdf

2. Fotometria i kolorymetria

iSysWiz02.pdf

3. Interfejsy kamer i sprzętu wideo. Standard EMVA-1288 cz. 1

iSysWiz03.pdf

4. Standard EMVA-1288 cz. 2  

5. Systemy wizyjne w sterowaniu

 

6. Systemy CCTV

 

7. GPGPU, przetwarzanie równoległe sekwencji wizyjnych i obrazów

 

8. Termowizja, systemy ultradźwiękowe

 

9. Systemy DVB

 
10. OCT - Optyczna tomografia koherentna  

 

 

Literatura:

 1. Forsyth, Ponce,Computer Vision: A Modern Approach, Prentice-Hall 2002
 2. Gonzalez, Woods, Digital Image Processing, Addison-Wesley 2002
 3. Horn B. K. P., Robot Vision, MIT Press, McGraw--Hill, 1986
 4. Domański M., Zaawansowane techniki kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych, WPP, Poznań 2000
 5. Minoli D., IP multicast with applications to IPTV and mobile DVB-H, John Wiley & Sons 2008
 6. Ostrowski M. (red.), Informacja obrazowa, WNT, Warszawa, 1992
 7. Pavlidis T., Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT, Warszawa, 1987
 8. Skarbek W., Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, PLJ, Warszawa, 1993
 9. Rosenfeld A., Kak A. C., Digital Picture Processing, Academic Press, New York, 1982
 10. Shapiro, Stockman, Computer Vision, Prentice-Hall 2001
 11. Srivastava H. O., Interactive TV Technology and Markets, Digital audio and video series, Artech House 2002
 12. Tadeusiewicz R., Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, FPT, Kraków 1997
 13. Trucco, Verri, Introductory Techniques for 3D Computer Vision, Prentice-Hall 1998
 14. Watkins C.D. i in., Nowoczesne metody przetwarzania obrazu, WNT, W-wa 1995
 15. Woźnicki J., Podstawowe techniki przetwarzania obrazu, WKŁ, W-wa, 1996