Ostatnia modyfikacja podstrony: 21.01.2010 11:11

Kolokwia

Aktualne kolokwia

Nazwa i opis Rozpoczęcie Koniec

Wyniki zakończonych kolokwiów

Nazwa i opis Rozpoczęcie Koniec
Kolokwium z przedmiotu Multimedia i Internet
Kolokwium prowadzone przez inż. mgr A.Brzęczyszczykiewicza na kierunku AiZ semestr ||
14:44
10.01.2010
14:44
21.01.2010
Kolokwium z informatyki semestr III
Kolokwium z informatyki semestr III obejmuje znajomość systemów operacyjnych oraz programowania w C++.
14:39
24.01.2010
14:39
31.01.2010
Kolokwium zaliczeniowe z sieci komputerowych (2009/2010)
Kolokwium obejmujące znajomość topologii logicznej i fizycznej sieci, a także warstwy OSI, a wtym protokoły routowalne i routingu i wszystkie inne jakie zostały wymyślone. A jak!
09:00
21.01.2010
10:00
04.02.2010