Ostatnia modyfikacja podstrony: 28.02.2019 21:06

Wykłady

Kompresja i kodowanie sygnałów 

UWAGA: pełne materiały dydaktyczne prezentowane na wykładzie znajdują się na stronie 
http://tomasz.marciniak.pracownik.put.poznan.pl

Tematy:
1. Wprowadzenie (definicja kompresji, krótki zarys technik kompresji, Calgary Corpus, Canterbury Corpus). Techniki intuicyjne (Braile, Morse, Baudot, ASCII).
2. Run Length Encoding (tekst, obrazy monochromatyczne i kolorowe, RLE warunkowe).
BinHex Format. Move-to-front coding.
3. Teoria informacji (redundancja, entropia, złożoność Kołmogorowa, kody prefiksowe).
Kody unarne.
4. Kody Golomba-Rice'a.
5. Algorytm Fano.
Algorytm Huffmana (drzewa binarne, kody kanoniczne, wyznaczanie długości kodów).
6. Adaptacyjny algorytm Huffmana.
MNP5.
Kodowanie arytmetyczne.
7. Kodowanie arytmetyczne całkowitoliczbowe.
Urządzenia faksujące
.
8. Kodowanie słownikowe (LZx)
9. Modyfikacje metod LZ77 i LZ78.
10. Modyfikacje metod LZW.
Zastosowania metod słownikowych
.
11. Szyfry podstawieniowe i przestawieniowe.
12. Szyfry kaskadowe.
13. Podstawy kodowania stratnego (kwantyzacja skalarna, algorytm Lloyda-Maxa, JPEG, JBIG)
14. Kwantyzacja wektorowa (algorytm LBG).
15. Kodowanie w systemach biometrycznych

* Materiały pomocnicze mają wyłącznie charakter dodatkowy. Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach.

Literatura:

1. D. Salomon, Data Compression, The Complete Reference, Springer 2004.

2. A. Przelaskowski, Kompresja danych obrazowych, pdf http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/koda/download_skrypt.php

3. A. Drozdek, Wprowadzenie do kompresji danych, WNT 1992.

4. http://en.wikipedia.org

5. S. Jackowski, Telekomunikacja cz.II, Wyd. Politechniki Radomskiej, 2003.

6. Guy E. Blelloch, Introduction to Data Compression, pdf.