https://www.traditionrolex.com/15

https://www.traditionrolex.com/15

Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Ostatnia modyfikacja podstrony: 04.11.2011 10:02

 

Laboratories

Instructions for laboratory exercises conducted in the rooms 022 and 515E

Uwaga: Dostęp do materiałów jest zabezpieczony hasłem. O hasło pytaj prowadzącego zajęcia.

Laboratories Course Lec
Technical acoustics AiZ, dzienne, MM, sem. 1 II st. dr inż. Andrzej Meyer
Digital signal processing AiZ, zaoczne, SAR, sem. 2 II st. dr inż. Damian Cetnarowicz
Elektronic measurements systems AiZ, dzienne, sem. 6
AiZ, zaoczne, sem. 5
dr inż. Marek Portalski
dr inż. Andrzej Meyer
Electrical physics AiZ, dzienne, sem. 4
AiZ, zaoczne, sem. 4
dr inż. Irena Chmielewska
Electrical metrology AiZ, dzienne, sem. 4
AiZ, zaoczne, sem. 4
dr inż. Piotr Kardyś
dr inż. Marek Portalski
Multimedia and Internet AiZ, dzienne, MM, sem. 7 mgr inż. Adam Konieczka
Elektronics AiZ, dzienne, sem. 5 dr inż. Andrzej Meyer
dr inż. Marek Portalski
Base Elektronics INF, zaoczne, sem. 2 dr inż. Irena Chmielewska
Images and audio signal processing AiZ, dzienne, MM, sem. 1 II st. dr inż. Paweł Pawłowski
Basis of the theory of signals, systems and information AiZ, dzienne, sem. 6
AiZ, zaoczne, sem. 5
ZIM, dzienne, sem. 6
dr inż. Damian Cetnarowicz
mgr Szymon Drgas
dr inż. Andrzej Meyer
mgr inż. Adam Konieczka
mgr inż. Julian Balcerek
Basis of the theory of signals, systems and information INF, dzienne, sem. 6 mgr inż Julian Balcerek

Designing microprocessor systems

AiZ, zaoczne, SAiR, sem. 1 mgr Szymon Drgas
Programmable chips and digital signal processors AiZ, dzienne, sem. sem. 1 II st. dr inż. Tomasz Marciniak
Computer networks AiZ, dzienne, MM, sem. 7 dr inż. Paweł Pawłowski
Microprocessor systems AiZ, dzienne, sem. 7
AiZ zaoczne, sem. 6
mgr Szymon Drgas
Artificial neural networks and genetic algorithms AiZ, dzienne, MM, sem. 1 II st. dr inż. Damian Cetnarowicz
Telecommunication systems and sercives AiZ, dzienne, MM, sem. 2 II st. mgr inż. Adam Konieczka
     
Practical electronics AiZ, dzienne MM, sem. 2 II st. dr inż. Paweł Pawłowski
Multimedia systems AiZ, dzienne, MM, sem. 2 II st.
AiZ, zaoczne, SUM, sem. 3
mgr inż. Adam Konieczka
Information technology AiZ, dzienne, sem. 1 mgr inż. Julian Balcerek
Biometry and man-machine interfaces AiZ, zaoczne, SAR, sem. 4 mgr inż. Julian Balcerek
Biometric systems AiR, dzienne, II st. SMW, sem. 2 mgr inż. Julian Balcerek
Artificial inteligence AiR, dzienne, II st. SMW, sem. 2. mgr inż. Julian Balcerek

 

 

 

 

https://www.traditionrolex.com/15