Ostatnia modyfikacja podstrony: 28.02.2019 21:10

dr inż. Tomasz Marciniak

Stanowisko:          Starszy wykładowca

Miejsce pracy:       p. 235 lub 233 MCH

Telefon:                 61 647 5935

E-mail:                   tomasz.marciniak@put.poznan.pl

www:                  tomasz.marciniak.pracownik.put.poznan.pl

Konsultacje:         czwartki, g. 11:15- 13:00 p.235MCH (na konsultacje proszę 
                                                                                   umawiać się e-mailowo)

Prowadzone przedmioty:

  Wykłady 
Systemy mikroprocesorowe rok 3, sem. 5 (I st.)      
Kompresja i kodowanie sygnałów rok 1, sem. 1 (II st.)
Programowalne układy scalone i procesory sygnałowe rok 1, sem. 1 (II st.)
Modelowanie i identyfikacja rok 2, sem. 2 (II st.)
Systemy i Usługi Telekomunikacyjne rok 2, sem. 2 (II st.)
Postawy Teorii Sygnałów Systemów i Informacji rok 3, sem. 6 (I st.) Zarządzanie

 

Dodatkowe obowiązki:

Członek Kolegium Elektorów PP – kadencja 2016-2020           

Koordynator współpracy w programie „TI European University Program – Real-Time Digital Signal Processing (DSP) in Academia”

Członek komitetu organizacyjnego corocznej konferencji naukowej IEEE Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA)  http://www.ieee.put.poznan.pl

Recenzent czasopisma Multimedia Tools and Applications

Członek komitetu naukowego konferencji  Multimedia Communications, Services & Security

Opiekun Sekcji Biometrii i Interfejsów Człowiek-Komputer Koła Naukowego Decybel

 

Publikacje z ostatnich 4 lat:

  1. Marciniak, T., Dąbrowski, A., Chmielewska, Krzykowska, A., Selection of parameters in iris recognition system, MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, DOI: 10.1007/s11042-012-1035-y, 2012, 1-16
  2. Marciniak, T., Krzykowska, A., Weychan, R., Speaker recognition based on telephone quality short Polish sequences with removed silence, Electrical Review, R.88 NR 6/2012, pp. 42-46.
  3. Weychan, R., Marciniak, T., Analysis of differences between MFCCC after multiple GSM transcoding, Electrical Review, R.88 NR 6/2012, pp. 24-29.
  4. Marciniak, T., Weychan, R., Drgas, Sz., Dąbrowski, A., Krzykowska, A., Fast speaker recognition based on short Polish sequences, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 5/2011, ss.103-105.
  5. Marciniak, T., Jackowski, D., Pawłowski, P., Dąbrowski, A., Selection of tracking model parameters in embedded video system, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 3/2010, ss. 53-57.
  6. Pawłowski, P., Borowczyk, K., Marciniak, T., Dąbrowski, A., System CCTV do automatycznego śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 3/2010, ss. 71-75.
  7. Weychan, R., Marciniak, T., Dąbrowski, A., Wpływ segmentacji sygnału w procesie detekcji kodowania GSM, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 3/2010, ss. 94-97.
  8. Marciniak, T., Dąbrowski, A., Influence of subband signal denoising for voice activity detection, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 3/2009, ss. 67-70.
  9. Dąbrowski, A., Pawłowski, P., Marciniak, T., Obliczenia równoległe z wykorzystaniem instrukcji wielozadaniowych w przetwarzaniu sygnałów, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 4/2008, ss. 6-12.
  10. Dąbrowski, A., Drgas S., Marciniak T., Analiza, klasyfikacja i wspomaganie rozpoznawania osób na podstawie nagrań rozmów na numery telefonów alarmowych, rozdział w monografii Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu- Nowoczesne technologie i praca operacyjna (red. L. Paprzycki, Z. Rau), ss.227-245, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2009.

  


Zainteresowania naukowe:

- analiza efektywnej implementacji algorytmów biometrycznych do rozpoznawania tęczówki, twarzy, mowy i mówcy

- cyfrowe przetwarzanie sygnałów w systemach multimedialnych z wykorzystaniem procesorów sygnałowych.