Ostatnia modyfikacja podstrony: 06.03.2014 10:57

Wykłady

Podstawy miernictwa technicznego

Lp Tematy zajęć: Materiały pomocnicze
1

Definicja pomiaru, podstawy teorii błędów:
co to jest pomiar? metody pomiarowe, jednostki układu SI i ich definicje, błędy pomiarowe i ich rodzaje

01_Pojecia_podstawowe.pdf
01_Blad_pomiaru.pdf
01_Poprawny_zapis_wyniku.pdf
01_Jednostki_SI_1.png
01_Jednostki_SI_2.png
2 Podstawy teorii błędów – cd., definicje podstawowych wielkości:
sposoby obliczania błędów w różnych sytuacjach, poprawne podawanie wyniku pomiaru, definicje wartości średniej, średniej półokresowej i skutecznej;
definicje współczynników: kształtu, szczytu, mocy
02_Bledy_pomiarowe.pdf
02_Wspolczynniki.pdf
3 Wzorce pomiarowe:
wzorce napięcia, wzorce prądu, wzorce rezystancji – budowa, dokładność, elementy pasożytnicze, stabilność, współczynniki termiczne; dzielniki rezystancyjne, boczniki, boczniki „bezindukcyjne”; problematyka kompensacji częstotliwościowej;
wzorce pojemności – budowa, dokładność, elementy pasożytnicze, stabilność, TWC; inne wzorce
03_Wzorce_podstawy.pdf
03_Rezystory_wzorcowe.pdf
03_Kondensatory_wzorcowe.pdf
03_Ogniwo_Westona.pdf
03_Tinsley.pdf
03_AD586_f.pdf
03_AD588_d.pdf
4 Klasyczne mierniki analogowe:
podstawy teoretyczne, mierniki magnetoelektryczne (w tym logometry), mierniki elektromagnetyczne, mierniki elektrodynamiczne i ferrodynamiczne; inne typy mierników
04_Mierniki_klasyczne_teoria.pdf
04_Mierniki_klasyczne_budowa.pdf
04_Amperomierz_elektromagnetyczny.jpg
04_Amperomierz_magnetoelektryczny.jpg
04_Amperomierz_z_ruchomym_magnesem.jpg
04_Magnetoelektryczny_wskaznik_poziomu.jpg
04_Tablicowy_amperomierz_bocznikowy.jpg
04_Tablicowy_woltomierz_elektromagnetyczny.jpg
5 Podstawowe układy pomiaru napięcia i prądu:
pomiary napięcia i prądu stałego, wpływ miernika na obwód pomiarowy, przetworniki pomiarowe wartości średniej, skutecznej, szczytowej, pomiary napięcia i prądu przemiennego
 
6 Przekładniki:
schemat zastępczy transformatora i metody pomiaru jego parametrów, klasyczne przekładniki napięciowe i prądowe, przekładniki wykorzystujące hallotrony – typu LEM
06_Lem_LA25-NP_dokum.pdf
06_Przekł I - błedy.pdf
06_Przekł U - błędy.pdf
06_Przekladnik_LEM.pdf
06_Schemat_zast_przekl_I.pdf
06_Schemat_zast_przekl_U.pdf
06_Sch-zast-trafo obniżający.png
06_Sch-zast-trafo podwyższający.png
06_Transf - bieg jałowy 1.png
06_Transf - bieg jałowy 2.png
06_Transf - zwarcie.png
7 Podstawowe układy do pomiaru parametrów półprzewodników:
pomiary statyczne charakterystyk diod, pomiary statyczne charakterystyk tranzystorów, wybrane pomiary dynamiczne – charakterograf
 
8 Podstawowe układy pomiarowe innych wielkości elektrycznych:
układy pomiaru rezystancji, pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej, pomiar impedancji i reaktancji bez użycia mostków, układy pomiaru modułu impedancji uziemień, pętli zwarciowych, rezystancji styków
Metoda_3_woltomierzy.pdf
Pomiar_indukcyjnosci_rez_rown.pdf
Pomiar_indukcyjnosci_rez_szer.pdf
Pomiar_opornosci_uziemienia.pdf
Uklady_pomiaru_rezystancji_0.pdf
Uklady_pomiaru_rezystancji_1.pdf
Uklady_pomiaru_rezystancji_2.pdf
Uklady_pomiaru_rezystancji_3.pdf
Uklady_pomiaru_rezystancji_4.pdf
9 Mostkowe układy pomiarowe:
zasada pracy mostka pomiarowego, mostki do pomiaru rezystancji, pojemności, indukcyjności, zasady  równoważenia mostków
 
10 Przetworniki C/A , A/C i U/f:
przetworniki C/A, przetworniki A/C bezpośredniego porównania, przetworniki A/C kompensacyjne, przetworniki A/C całkujące, przetworniki A/C sigma - delta, przetworniki U/f, parametry przetworników C/A i A/C
C-A-A-C_parametry.pdf
Przetworniki_A-C_budowa.pdf
Przetworniki_C-A_budowa.pdf
Przetworniki_U-f.pdf
sigma_delta.pdf
11 Elektroniczne mierniki podstawowych wielkości elektrycznych:
elektroniczne multimetry, mierniki mocy, mierniki  impedancji, mierniki częstotliwości i okresu
Cyfrowy_pomiar_fazy_opis.pdf
Cyfrowy_pomiar_R_i_C.pdf
Czasomierz_cyfrowy.png
Czestosciomierz_cyfrowy.png
Pomiar_fazy_petla_fazowa.png
Pomiar_fazy_schemat.png
Pomiar_faz_i_THD.png
12 Elektroniczne mierniki specjalistyczne:
oscyloskop, woltomierze w. cz., teslomierze i mierniki słabych zmiennych pól magnetycznych, mierniki parametrów wibroakustycznych
mateiraly.zip
13 Elektroniczny pomiar wybranych wielkości nieelektrycznych:
pomiar odległości, przesunięcia, prędkości liniowej, obrotów, pomiar przyśpieszenia      i siły
 
14 Elektroniczny pomiar wybranych wielkości nieelektrycznych:
pomiary temperatury, pomiary ciśnienia i przepływu
 
15 Podsumowanie materiału  

Literatura:

  • Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 2010.

  • Koszmider A., Olak J., Piotrowski Z.: Przekładniki prądowe. WNT, Warszawa 1985

  • Miłek M.: Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych. Wydawnictwo UZG, Zielona Góra 2006

  • Nadachowski M., Kulka Z.: Analogowe układy scalone. WKŁ, Warszawa 1979.

  • Tietze U., Schenk Ch.: Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa 2008

  • Tietze U., Schenk Ch.: Układy elektroniczne. WNT, Warszawa 1996