Ostatnia modyfikacja podstrony: 05.12.2018 15:22

Wykłady

Multimedia i Internet

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie. Terminologia, normy, standardy
Historia Internetu. Modele OSI i TCP/IP
Multi_Inter01.pdf
2 Sygnały i media: warstwa 1 modelu OSI Multi_Inter02.pdf
3 Dostęp do sieci: warstwa 2 modelu OSI Multi_Inter03.pdf
4 Warstwa sieci: routing, protokoły Multi_Inter04.pdf
5 Projektowanie podsieci, IPv6 Multi_Inter05.pdf
6 Warstwy 4 – 7 modelu OSI Multi_Inter06.pdf
7 Bezpieczeństwo w Internecie Multi_Inter07.pdf
8 Multimedia - przegląd zagadnień Multi_Inter08.pdf
9 Standardy kompresji obrazów nieruchomych  
10 Rozwój i przyszłość standardów MPEG  
11 Kodery wideo standardów MPEG-1 i MPEG-2  
12 Koder wideo standardu MPEG-4 Part 2  
13 Interfejs HDMI  
14 Interfejsy BCI  
15 Podsumowanie. Test końcowy

 

Literatura:

  • Akademia Sieci CISCO. Semestry 1 & 2, Mikom, 2004

  • Plumley S., Sieci komputerowe w domu i w biurze, Helion 2001

  • Kurose J., Ross K. W., Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Helion 2010

  • Bradford R., Podstawy sieci komputerowych, WKŁ 2009
  • Internet (!)

  • Władysław Skarbek, "Multimedia, algorytmy i standardy kompresji", Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1998

  • John Watkinson, The MPEG Handbook—MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Focal Press 2001

  • I.E.G.Richardson, H.264 and MPEG-4 video compression, John Wiley & Sons 2003

  • High  Efficiency Video Coding (HEVC)- Algorithms and Architectures, Integrated Circuits and Systems series, Springer 2014