Ostatnia modyfikacja podstrony: 23.01.2019 16:00

Wykłady

Multimedia i Internet

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie. Terminologia, normy, standardy
Historia Internetu. Modele OSI i TCP/IP
Multi_Inter01.pdf
2 Sygnały i media: warstwa 1 modelu OSI Multi_Inter02.pdf
3 Dostęp do sieci: warstwa 2 modelu OSI Multi_Inter03.pdf
4 Warstwa sieci: routing, protokoły Multi_Inter04.pdf
5 Projektowanie podsieci, IPv6 Multi_Inter05.pdf
6 Warstwy 4 – 7 modelu OSI Multi_Inter06.pdf
7 Bezpieczeństwo w Internecie Multi_Inter07.pdf
8 Multimedia - przegląd zagadnień Multi_Inter08.pdf
9 Reprezentacje barw w kompresji obrazów Multi_Inter09_11.pdf
10 Kodowanie transformatowe obrazów  
11 Porównanie standardów kompresji obrazów nieruchomych  
12 Rozwój i przyszłość standardów MPEG Multi_Inter12.pdf
13 Urządzenia do komunikacji głosowej (Estymacja kierunku nadejścia dźwięku) Multi_Inter13.pdf
14 Wybrane interfejsy (BCI, HDMI)  
15 Podsumowanie. Test końcowy (przykładowe pytania testowe, spis zagadnień)

MiI_przykl_pytania.pdf
MiI_przykl_pytania_multim.pdf
MiI_zagadnienia.pdf

Literatura:

  • Akademia Sieci CISCO. Semestry 1 & 2, Mikom, 2004

  • Plumley S., Sieci komputerowe w domu i w biurze, Helion 2001

  • Kurose J., Ross K. W., Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Helion 2010

  • Bradford R., Podstawy sieci komputerowych, WKŁ 2009
  • Internet (!)

  • Władysław Skarbek, "Multimedia, algorytmy i standardy kompresji", Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1998

  • John Watkinson, The MPEG Handbook—MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Focal Press 2001

  • I.E.G.Richardson, H.264 and MPEG-4 video compression, John Wiley & Sons 2003

  • High  Efficiency Video Coding (HEVC)- Algorithms and Architectures, Integrated Circuits and Systems series, Springer 2014