Ostatnia modyfikacja podstrony: 17.10.2018 16:16

Wykłady

Multimedia i Internet

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie. Terminologia, normy, standardy
Historia Internetu. Modele OSI i TCP/IP
Multi_Inter01.pdf
2 Sygnały i media: warstwa 1 modelu OSI Multi_Inter02.pdf
3 Dostęp do sieci: warstwa 2 modelu OSI Multi_Inter03.pdf
4 Warstwa sieci: routing, protokoły Multi_Inter04.pdf
5 Projektowanie podsieci, IPv6 Multi_Inter05.pdf
6 Warstwy 4 – 7 modelu OSI Multi_Inter06.pdf
7 Bezpieczeństwo w Internecie Multi_Inter07.pdf
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15 Podsumowanie. Test końcowy

 

Literatura:

  • Akademia Sieci CISCO. Semestry 1 & 2, Mikom, 2004

  • Plumley S., Sieci komputerowe w domu i w biurze, Helion 2001

  • Kurose J., Ross K. W., Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Helion 2010

  • Bradford R., Podstawy sieci komputerowych, WKŁ 2009
  • Internet (!)

  • Władysław Skarbek, "Multimedia, algorytmy i standardy kompresji", Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1998