Ostatnia modyfikacja podstrony: 03.02.2019 01:24

Wykłady

Podstawy elektroniki

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie, projektowanie urządzeń elektronicznych, technologie, EDA, NI LabVIEW, ELVIS II (PP) PE01.pdf
2

Zjawiska półprzewodnikowe (metale, półmetale, niemetale; przewodniki, półprzewodniki, izolatory, niśniki ładunku w półprzewodnikach, złącze p-n, dioda) (AD)

PE02.pdf
3

Półprzewodnikowe elementy elektroniczne (termistory, warystory, diody półprzewodnikowe, transoptory) (PP)

PE03.pdf
4 Elementy elektroniczne pasywne cz.1 (rezystory, kondensatory, cewki, transformatory, przełączniki, przekaźniki) (PP) PE04.pdf
5 Tranzystory (tranzystory złączowe - BJT i polowe FET, budowa, stany pracy, model transportowy, model Ebersa-Molla, charakterystyki) (AD) PE05.pdf
6 Podstawowe układy tranzystorowe (tranzystory polowe i bipolarne: parametry, przełącznik tranzystorowy, inwerter, bramka transmisyjna, układy CMOS, TTL (PP) PE06.pdf
7 Zasilacze i stabilizacja liniowa (PP)

PE07.pdf

8 Wzmacniacze tranzystorowe, pojęcie wzmacniacza operacyjnego (AD) PE08.pdf
9

Układy impulsowe (półmostek, mostek H, stabilizatory i zasilacze impulsowe) (PP)

PE09.pdf
10

Elementy pasywne cz. 2 (bezpieczniki) (PP)

PE10.pdf
11 Wzmacniacze mocy, klasy wzmacniaczy (AD, PP)

PE11a.pdf

PE11b.pdf

12 Układy elektroniczne ze sprzężeniem zwrotnym (sprzężenia zwrotne, wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym, układy ze wzmacniaczami operacyjnymi, generatory) (AD) PE12.pdf
13 Wzmacniacze operacyjne (typy, parametry, kompensacja) (PP) PE13.pdf
14 Wykonywanie układów elektronicznych (PP)

PE14.pdf

15 Podsumowanie  (PP) PE15.pdf
E Egzamin z rozwiązaniami 2018_PE_g1.pdf
2018_PE_g2.pdf
2018_PE_g3.pdf
2018_PE_g4.pdf

2019_PE_z1.pdf
2019_PE_z2.pdf
2019_PE_z3.pdf

AD - Adam Dąbrowski
PP - Paweł Pawłowski

Literatura:

  • Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, P. Horowitz, W. Hill, WKiŁ, Warszawa 2009

  • U.Tietze, Ch.Schenk: Układy półprzewodnikowe, WNT 2008

  • Układy elektroniczne cz. I. Układy analogowe liniowe, Z. Nosal, J. Baranowski, WNT, Warszawa 1994

  • Układy elektroniczne cz. II. Układy analogowe nieliniowe i impulsowe, J. Baranowski, G. Czajkowski, WNT, Warszawa 1994

  • Układy elektroniczne cz. III. Układy i systemy cyfrowe. J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Warszawa 1994

  • Miesięcznik Elektronika dla Wszystkich, Wydawnictwo AVT, elportal.pl

  • Miesięcznik Elektronika Praktyczna, Wydawnictwo AVT, ep.com.pl

  • Forum elektroników, elektroda.pl