Ostatnia modyfikacja podstrony: 16.10.2018 21:00

Wykłady

Podstawy elektroniki

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie, projektowanie urządzeń elektronicznych, technologie, EDA, NI LabVIEW, ELVIS II (PP) PE01.pdf
2

Zjawiska półprzewodnikowe (metale, półmetale, niemetale; przewodniki, półprzewodniki, izolatory, niśniki ładunku w półprzewodnikach, złącze p-n, dioda) (AD)

PE02.pdf
3

Półprzewodnikowe elementy elektroniczne (termistory, warystory, diody półprzewodnikowe, transoptory) (PP)

PE03.pdf
4 Tranzystory (tranzystory złączowe - BJT i polowe FET, budowa, stany pracy, model transportowy, model Ebersa-Molla, charakterystyki) (AD) PE04.pdf
5 Podstawowe układy tranzystorowe (tranzystory polowe i bipolarne: parametry, przełącznik tranzystorowy, inwerter, bramka transmisyjna, układy CMOS, TTL (PP) PE05.pdf
6 Zasilacze i stabilizacja liniowa (PP)

PE06.pdf

7 Wzmacniacze tranzystorowe, pojęcie wzmacniacza operacyjnego (AD) PE07.pdf
8

Układy elektroniczne ze sprzężeniem zwrotnym (sprzężenia zwrotne, wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym, układy ze wzmacniaczami operacyjnymi, generatory) (AD)

PE08.pdf
9

Wzmacniacze operacyjne (typy, parametry, kompensacja) (PP

PE09.pdf
10 Elementy elektroniczne pasywne cz.1 (R, C) (PP)
 
PE10.pdf
11 Elementy pasywne cz. 2 (L, transformatory, bezpieczniki, przekaźniki, przełączniki) (PP)

PE11.pdf

12 Elementy energoelektroniczne (tyrystory, triaki, tranzystory mocy) (PP) PE12.pdf
13 Układy impulsowe (półmostek, mostek H, stabilizatory i zasilacze impulsowe) (PP) PE13.pdf
14 Wzmacniacze mocy, klasy wzmacniaczy (AD, PP)

PE14a.pdf

PE14b.pdf

15 Wykonywanie układów elektronicznych (PP)
Podsumowanie
PE15.pdf
E Egzamin z rozwiązaniami 2018_PE_g1.pdf
2018_PE_g2.pdf
2018_PE_g3.pdf
2018_PE_g4.pdf

AD - Adam Dąbrowski
PP - Paweł Pawłowski

Literatura:

  • Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, P. Horowitz, W. Hill, WKiŁ, Warszawa 2009

  • U.Tietze, Ch.Schenk: Układy półprzewodnikowe, WNT 2008

  • Układy elektroniczne cz. I. Układy analogowe liniowe, Z. Nosal, J. Baranowski, WNT, Warszawa 1994

  • Układy elektroniczne cz. II. Układy analogowe nieliniowe i impulsowe, J. Baranowski, G. Czajkowski, WNT, Warszawa 1994

  • Układy elektroniczne cz. III. Układy i systemy cyfrowe. J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Warszawa 1994

  • Miesięcznik Elektronika dla Wszystkich, Wydawnictwo AVT, elportal.pl

  • Miesięcznik Elektronika Praktyczna, Wydawnictwo AVT, ep.com.pl

  • Forum elektroników, elektroda.pl