Ostatnia modyfikacja podstrony: 15.12.2017 10:27

Wykłady

Podstawy elektroniki

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie, projektowanie urządzeń elektronicznych, technologie (SMD, przewlekane) dyrektywa RoHS (PP) PE01.pdf
2 Elementy elektroniczne pasywne cz.1 (R, C) (PP) PE02.pdf
3 Elementy pasywne cz. 2 (L, transformatory, bezpieczniki, przekaźniki, przełączniki) (PP) PE03.pdf
4 Zjawiska półprzewodnikowe (metale, półmetale, niemetale; przewodniki, półprzewodniki, izolatory, niśniki ładunku w półprzewodnikach, złącze p-n, dioda) (AD) PE04.pdf
5 Półprzewodnikowe elementy elektroniczne (termistory, warystory, diody półprzewodnikowe, transoptory) (PP) PE05.pdf
6 Tranzystory (tranzystory złączowe - BJT i polowe FET, budowa, stany pracy, model transportowy, model Ebersa-Molla, charakterystyki) (AD)

PE06.pdf

7 Podstawowe układy tranzystorowe (tranzystory polowe i bipolarne: parametry, przełącznik tranzystorowy, inwerter, bramka transmisyjna, układy CMOS, TTL (PP) PE07.pdf
8 Elementy energoelektroniczne (tyrystory, triaki, tranzystory mocy) (MP) PE08.pdf
9 Układy impulsowe (półmostek, mostek H, stabilizatory i zasilacze impulsowe) (PP) PE09.pdf
10 Wzmacniacze tranzystorowe, pojęcie wzmacniacza operacyjnego (AD)  
11 Układy elektroniczne ze sprzężeniem zwrotnym (sprzężenia zwrotne, wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym, układy ze wzmacniaczami operacyjnymi, generatory) (AD)  
12 Wzmacniacze operacyjne (typy, parametry, kompensacja) (MP)  
13 Liniowe układy mocy (stabilizatory liniowe, wzmacniacze mocy, klasy wzmacniaczy) (MP)  
14 Układy scalone (25 układów scalonych, które zmieniły świat) (PP)  
15 Wykonywanie układów elektronicznych (Altium Designer, lutowanie SMD) (PP)  

AD - Adam Dąbrowski
MP - Marek Portalski
PP - Paweł Pawłowski

Literatura:

  • Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, P. Horowitz, W. Hill, WKiŁ, Warszawa 2009

  • Układy elektroniczne cz. I. Układy analogowe liniowe, Z. Nosal, J. Baranowski, WNT, Warszawa 1994

  • Układy elektroniczne cz. II. Układy analogowe nieliniowe i impulsowe, J. Baranowski, G. Czajkowski, WNT, Warszawa 1994

  • Układy elektroniczne cz. III. Układy i systemy cyfrowe. J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Warszawa 1994

  • Miesięcznik Elektronika dla Wszystkich, Wydawnictwo AVT, elportal.pl

  • Miesięcznik Elektronika Praktyczna, Wydawnictwo AVT, ep.com.pl

  • Forum elektroników, elektroda.pl