Ostatnia modyfikacja podstrony: 23.06.2017 14:41

Ćwiczenia

Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji

Tematy zajęć

1. Sygnały ciągłe w czasie. Transformata Fouriera i przekształcenie Laplace’a.

2. Operacja splotu. Grafy przepływu sygnału.

3. Sygnały cyfrowe. Przekształcenie Z i odwrotne przekształcenie Z.

4. Opis układu cyfrowego. Rozwiązywanie równań różnicowych.

5. Próbkowanie i kwantyzacja.

6. Splot dyskretny.

7. KOLOKWIUM

8. Dyskretne przekształcenie Fouriera (DFT) i algorytmy szybkiej transformacji Fouriera (FFT).

9. Projektowanie filtrów FIR.

10. Projektowanie analogowych filtrów dolnoprzepustowych Butterwortha i Czebyszewa.

11. Projektowanie cyfrowych filtrów rekursywnych (IIR) z zastosowaniem przekształcenia impulsowo-inwariantnego i przekształcenia biliniowego.

12. Kodowanie bezstratne.

13. Kodowanie stratne.

14. KOLOKWIUM

15. Wpis zaliczeń

 

Materiały wideo:

L.p. Temat Link
1 Podstawowe parametry opisujące sygnały
2
Przykłady sygnałów ciągłych, dyskretnych (analogowych) oraz sygnałów cyfrowych
3
Zawartość sygnału (użytecznego) w sygnale (całkowitym), korelacja sygnałów, współczynnik korelacji
4
Dyskretne przekształcenie Fouriera (DFT), Szybka transformacja Fouriera (FFT)
5
Próbkowanie sygnałów: szybkość próbkowania, twierdzenie o próbkowaniu
6 Kwantyzacja sygnałów
7 Binarne reprezentacje sygnałów
8
Grafy przepływowe, Grafy przepływu sygnałów, wzór Masona i wzór Coatesa-Desoera 
9 Przekształcenie Z
10
Problem aproksymacji i projektowanie dowolnych filtrów
11
Projektowanie filtrów FIR metodą okien, metoda Remeza
12
Projektowanie filtrów IIR z zastosowaniem aproksymacji Butterwortha, przekształcenia impulsowo-inwariantnego oraz przekształcenia biliniowego

 

Literatura:

  1. Tomasz Marciniak "Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji - skrypt z ćwiczeniami", PTSSI_skrypt_TM_2008.pdf
  2. Tomasz Zieliński "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów - Od teorii do zastosowań" (832 strony), WKŁ, 2005.
  3. M.J.T. Smith "Introduction to Digital Signal Processing", John Wiley & Sons, 1992, http://www.dspguide.com/pdfbook.htm
  4. R.G. Lyons "Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów", WKŁ, 1999.
  5. A. Dąbrowski (red.) "Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych", Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1997.
  6. A.V. Oppenheim, R.W. Schafer "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów", WKŁ, 1979.
  7. W. Borodziewicz, K. Jaszczak "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów", WNT, 1987.
  8. J. Szabatin "Podstawy teorii sygnałów", WKŁ, 1990.