Ostatnia modyfikacja podstrony: 29.04.2015 00:37

 

Wykłady

Podstawy teorii sygnałów (Wydz. Zarz.)

  Tematy zajęć: Materiały pomocnicze
1 Sygnały analogowe i cyfrowe. Próbkowanie i kwantyzacja. PTSSI_01_probkowanie.pdf
2 Liniowe systemy dyskretne. Filtracja sygnału. PTSSI_02_systemy.pdf
P
TSSI_02_Matlab.zip
3 Reprezentacje częstotliowściowe sygnałów. DFT i FFT. PTSSI_03_DFT.pdf
4 Teoria informacji - kodowanie bezstratne. PTSSI_04_bezstratna.pdf
5 Kodowanie stratne. DCT. PTSSI_05_stratna.pdf
6 Szyfrowanie danych. PTSSI_06_szyfrowanie.pdf
7 Korekcja danych. PTSSI_07_korekcja.pdf
8 Podsumowanie.  

Literatura:

S. W. Smith, "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów - praktyczny poradnik dla inżynierów i naukowców", BTC, Warszawa 2007.

A. Dąbrowski et al., "Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych", Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.

R. G. Lyons, "Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów", WKŁ, Warszawa 1999.

A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów", WKŁ, Warszawa 1979.