Ostatnia modyfikacja podstrony: 30.04.2018 12:29

Laboratorium

Podstaw teorii sygnałów, systemów
i informacji (WIZ)

Tematy zajęć Instrukcje laboratoryjne
0.1. Wprowadzenie do środowiska Matlab - cz. 1.

labptssi00_1.pdf
labptssi00_1_zadania.pdf

Matlab_kurs.pdf
Matlab_wprowadzenie.pdf

0.2. Wprowadzenie do środowiska Matlab - cz. 2. labptssi00_2_zadania.pdf
l
abptssi00_2_formularz.pdf

sun_spots.zip
obraz

1. Próbkowanie i kwantyzacja labptssi01.pdf
labptssi01_formularz.pdf   
labptssi01.zip
materiały_dodatkowe
2. Splot dyskretny. Filtracja obrazów labptssi02.pdf
labptssi02_formularz.pdf
labptssi02.zip
materiały_dodatkowe
3. Kodowanie bezstratne labptssi03.pdf
labptssi03_formularz.pdf
labptssi03.zip
materiały_dodatkowe
4. Kodowanie stratne. DCT labptssi04.pdf
labptssi04_formularz.pdf
labptssi04.zip
materialy_dodatkowe
5. Szyfrowanie danych

labptssi05.pdf
l
abptssi05_formularz.pdf
Cryptool_1.4.30pl_install.exe

 

Organizacja laboratorium:

 • Na zajęciach obowiązuje wiedza zdobyta na wykładzie!

 • Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwuosobowych (ewentualnie jeden zespół trzyosobowy).

 • Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją laboratoryjną.

 • Na zajęcia należy przyjść z gotowym nagłówkiem/formularzem sprawozdania (labptssi_naglowek.doc).

 • Wszystkie pliki powinny być zapisywane w lokalizacji D:\PTSSSI_WIZ\lab#.

 • W sprawozdaniu należy zamieścić pisane ręcznie (CZYTELNIE!) odpowiedzi na polecenia z instrukcji laboratoryjnej.

 • Każdy zespół jest zobowiązany do oddania sprawozdania na koniec bieżących zajęć.

 • Podczas oddawania sprawozdania zespół jest zobowiązany na życzenie prowadzącego zajęcia zademonstrować sposób uzyskania wyników zamieszczonych w sprawozdaniu.

 • Za każde sprawozdanie można uzyskać maks. 10pkt.

Oceny ze sprawozdań

Instrukcja użytkowania środowiska Matlab - obowiązujące strony:

1-3 do 1-5, 1-6 do 1-4, 1-17 do 1-28, 2-2 do 2-17, 2-21 do 2-25, 3-2 do 3-9, 3-22 do 3-26, 4-2 do 4-15.

Literatura:

 1. Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek, MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie II, Wyd. HELION, 2004
 2. R.G. Lyons "Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów", WKŁ, 1999
 3. T. Zieliński, "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów – Od teorii do zastosowań", WKŁ, Warszawa, 2005
 4. A. Dąbrowski (red.) "Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych", Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1997
 5. A.V. Oppenheim, R.W. Schafer "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów", WKŁ, 1979
 6. Darmowe środowisko będące ekwiwalentem Matlaba