Ostatnia modyfikacja podstrony: 16.04.2020 19:24

Wykłady

Programowalne układy cyfrowe
i procesory sygnałowe

Wykłady on-line (e-meeting.put.poznan.pl, prowadzący PP)

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie PUC01.pdf
2 Synteza układów cyfrowych PUC02.pdf
3 Technologie układów cyfrowych PUC03
4 Język AHDL cz. 1 PUC04
5 Język AHDL cz. 2 PUC05
6 GPGPU - obliczenia ogólnego przeznaczenia na układach GPU PUC06
7 Testowanie układów cyfrowych. Interfejs JTAG PUC07
8 Programowalne układy z przełączanymi kondensatorami PUC08
9 Cechy i działanie procesorów sygnałowych

Navigators.zip

Complete_Guide.pdf

10 Architektury VLIW na przykładzie  TMS320C6000. Środowiska projektowe [1] chapter 1,2,3
11 Reprezentacje stało i zmiennoprzecinkowe. Filtracja FIR i IIR [1] chapter 13,14,15
12 Filtracja adaptacyjna. Detekcja tonowa. Implementacja FFT, DCT [1] chapter 16,17,18,19
13 Działanie układów EDMA, McBSP oraz EMIF [1] chapter 5,6,8
14 DSP/BIOS. Programowanie w asemblerze [1] chapter 4,7
15 Programowanie procesorów sygnałowych w środowisku MATLAB/SIMULINK

Implementing Video Tracking Systems on DM6437 EVM Using Matlab and Simulind.pdf

 

tp6191b40f_6047_4ee3_9961_6d84c1356d9d.pdf

 

16 Podsumowanie, test  Test2008

 

Materiały pomocnicze mają wyłącznie charakter dodatkowy. Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach. 

Uwaga: Materiały podlegają aktualizacji.

 

Literatura (programowalne układy cyfrowe):

 • T. Łuba, B. Zbierzchowski, Komputerowe projektowanie układów cyfrowych, WKŁ, Warszawa 2000
 • J. Hamblen, M. Furman, Rapid Prototyping of Digital Systems, Second Edition,
  A Tutorial Approach, Kluwer Academic Publishers 2002
 • Altera Corporation: Data Book, January 1998
 • Altera Corporation, Max 3000, Max 700 A Programmable Logic Device Family Data Sheets, 2005, 2006
 • Altera Corporation, MAX II device handbook, Vol 1, 2006
 • Altera Corporation, Nios II Processor Reference Handbook, 2006
 • Lattice Semiconductor Corporation, MachXO Family Handbook, 2006
 • Xilnix Inc., CoolRunner-II family data sheet, ds090, 2006
 • Xilnix Inc., CoolRunner XPLA3 CPLD Product Specification, ds012, 2006

Literatura (procesory sygnałowe):

1. Naim Dahnoun "Digital Signal Processing Implementation using the TMSC6000 DSP Platform", Pearson Education Limited. DSPImplementation_Chapters.zip

2. Rulph Chassaing, "Digital Signal Processing and Aplication whit the C6713 and C6416 DSK" Wiley-Interscience. A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2007.

3. Strony internetowe:

 

Projekt (dotyczy tylko grupy prowadzonej przez dr inż. T. Marciniaka):

Ogólne zasady zaliczenia projektu:

- obecność na zajęciach jest obowiązkowa!

- ewentualne zwolnienie z poszczególnych spotkań proszę uzgadniać indywidualnie.

- opracowanie  końcowe (Word doc, min.10 stron) - tytuł, opis zagadnienia, sposób realizacji, badania działania, literatura.

- prezentacja Power Point (ok.15 slajdów),

- komplet opracowanego/zmodyfikowanego oprogramowania.