Ostatnia modyfikacja podstrony: 12.01.2018 20:20

Laboratorium

Programowania procesorów sygnałowych

Tematy zajęć Instrukcje

1. Wstęp do STM32F407 i karty Wolfson Audio

 

2. Konwersja analogowo-cyfrowa (ADC) i cyfrowo-analogowa (DAC)

 Lab_1_PL.pdf

 LAB_1.zip

 Lab_2_PL.pdf

 LAB_2.zip

3. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR)

4. Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (IIR)

Lab_3_ENG.pdf

LAB_3.zip

Lab_4_ENG.pdf

LAB_4.zip

5. Szybka transformata Fouriera (FFT)

6. Filtry adaptacyjne

Lab_5_ENG.pdf

LAB_5.zip

LAB_5_solution.zip

Organizacja laboratorium:

  • Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwu- lub trzyosobowych.

  • W sprawozdaniu należy zamieścić odpowiedzi na polecenia z instrukcji laboratoryjnej.

  • Sprawozdanie z zajęć powinno zawierać nagłówek według wzoru (Lab_PPS_naglowek.docx).