Ostatnia modyfikacja podstrony: 04.11.2016 21:03

Wykład

Projektowanie systemów mikroprocesorowych (SAR sem.1)

Wykłady dr inż T. Marciniak

UWAGA: w przypadku próblemów z dostępem do plików PDF proszę korzystać ze strony

http://etacar.put.poznan.pl/tomasz.marciniak/psmikro/psmikro.html

 

Tematy zajęć Materiały pomocnicze

1. Mikrokontroler w systemie mikroprocesorowym

PSM_01_mikrokontroler.pdf

2. Podstawowe elementy systemu mikroprocesorowego

PSM_02_podst_elem.pdf

3. Urządzenia wejściowe

PSM_03_we.pdf

4. Urządzenia wyjściowe

PSM_04_wy.pdf

5. Komunikacja w systemach mikroprocesorowych.

 

6.  Środowiska projektowe i uruchomieniowe. Zaliczenie

 

Literatura:

  1. Paweł Hadam - Projektowanie systemów mikroprocesorowych”, BTC, Warszawa 2004.
  2. Ryszard Pełka - Mikrokontrolery – architektura, programowanie, zastosowania”, WKŁ, Warszawa 2001.
  3. Mirosław Kardaś - Mikrokontrolery AVR. Język C. Podstawy programowania,  Atnel, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykłady prowadzone przez dra P. Pawłowskiego

Tematy zajęć Materiały pomocnicze

1. Wprowadzenie do projektowania

PSuP01.pdf

2. Dobór elementów elektronicznych

PSuP02.pdf

3. Architektura systemu mikroprocesorowego, elementy składowe:

Podstawowe bloki, pamięci, układy wejścia-wyjścia,

Interfejsy szeregowe (RS-232, RS-485, I2C, interfejs SPI, CAN)

 

PSM_01_Flash_x51_arch_overview.pdf

AN10216_1.pdf

PSM_03_podst_elem.pdf

4. Urządzenia wejściowe i wyjściowe: LED, klawiatura, wyświetlacze 7-segmentowe, LCD, przetworniki A/C i C/A

PSM_04_we-wy.pdf

5. Współprojektowanie sprzętu i oprogramowania (HW/SW co-design)

PSuP_Introduction_to_codesign.pdf

6. Zaliczenie

 

* Materiały pomocnicze mają wyłącznie charakter dodatkowy. Materiałem obowiązującym jest materiał realizowany na zajęciach dydaktycznych.