Ostatnia modyfikacja podstrony: 05.12.2016 13:50

Wykłady

Przetwarzanie obrazów

 

Tematy zajęć: Instrukcje
1. Wprowadzenie PO01.pdf
2. Przegląd metod przetwarzania obrazu w systemach wizyjnych PO02.pdf
3. Podstawy przetwarzania obrazów PO03.pdf
4. Systemy reprezentacji koloru: RGB, CMYK, YUV, HSI, HSV, CIELAB, histogramy 1-D i 2-D, DFT, DCT, operacje dynamiczne

PO4_1_histogram.pdf

PO4_2_DFT_DCT.pdf

PO4_3_operacje_dynamiczne.pdf

PO4_4_oko_koloryXYZ.pdf

PO4_5_piksele.pdf

PO4_6_kolory_YUV_CrCB.pdf

5,6. Kompresja sygnału wideo: od M-JPEG do MPEG-4, H.264 PO05_6.pdf

Literatura:

 

1.Forsyth, Ponce,Computer Vision: A Modern Approach, Prentice-Hall 2002

2.Gonzalez, Woods, Digital Image Processing, Addison-Wesley 2002

3.Horn B. K. P., Robot Vision, MIT Press, McGraw--Hill, 1986

4.Domański M., Zaawansowane techniki kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych, WPP, Poznań 2000

5.Minoli D., IP multicast with applications to IPTV and mobile DVB-H, John Wiley & Sons 2008

6.Ostrowski M. (red.), Informacja obrazowa, WNT, Warszawa, 1992

7.Pavlidis T., Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT, Warszawa, 1987

8.Skarbek W., Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, PLJ, Warszawa, 1993

9.Rosenfeld A., Kak A. C., Digital Picture Processing, Academic Press, New York, 1982

10.Shapiro, Stockman, Computer Vision, Prentice-Hall 2001

11.Srivastava H. O., Interactive TV Technology and Markets, Digital audio and video series, Artech House 2002

12.Tadeusiewicz R., Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, FPT, Kraków 1997

13.Trucco, Verri, Introductory Techniques for 3D Computer Vision, Prentice-Hall 1998

14.Watkins C.D. i in., Nowoczesne metody przetwarzania obrazu, WNT, W-wa 1995

15.Woźnicki J., Podstawowe techniki przetwarzania obrazu, WKŁ, W-wa, 1996