Ostatnia modyfikacja podstrony: 30.11.2018 11:31

Wykłady

Przetwarzanie obrazów

Tematy zajęć: Materiały
1. Wprowadzenie do przetwarzania obrazów cyfrowych PO_W_01.pdf
2. Podstawowe metody przetwarzania obrazów PO_W_02.pdf
PO_W_02_aneks.pdf
3. Metody przetwarzania obrazów i ich zastosowanie PO_W_03.pdf
4. Systemy reprezentacji koloru PO_W_04.pdf
PO_W_04_aneks.pdf
5. Kompresja obrazów statycznych  
6. Kompresja sygnału wideo  

Literatura:

1. R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997.

2. T. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.

3. A. Bovik, The Essential Guide to Image Processing. Elsevier, USA, 2009.

4. R. Gonzales, R. Woods, Digital Image Processing. Prentice Hall.

5. W. Skarbek, Multimedia. Algorytmy i standardy kompresji. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1998.

6. M. Domański, Zaawansowane techniki kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych. WPP, Poznań, 2000.

7. internet..., np.: https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/hipr_top.htm