Ostatnia modyfikacja podstrony: 31.10.2018 12:42

 

Laboratorium

Przetwarzanie sygnałów i informacji


Tematy zajęć Instrukcje laboratoryjne
1. Próbkowanie sygnałów jedno- i dwuwymiarowych PSI 01.pdf
PSI 01 - dodatkowe.zip
2. Kwantyzacja sygnałów jedno- i dwuwymiarowych PSI 02.pdf
PSI 02 - dodatkowe.zip
3. DCT i kodowanie stratne PSI 03.pdf
PSI 03 - dodatkowe.zip
4. DFT i FFT PSI 04.pdf
5. Filtry FIR PSI 05.pdf

6. Transformacja Z

 
7. Systemy i sygnały dyskretne  
8. FILTRY ANALOGOWE BUTTERWORTHA I CZEBYSZEWA
9. FILTRY IIR
10. KODOWANIE BEZSTRATNE (HUFFMANA, ARYTMETYCZNE)
11. FILTRY ADAPTACYJNE  
12. SEPARACJA SYGNAŁÓW POPRZEZ MAKSYMALIZACJĘ ENTROPII  
13. KOLOKWIUM

14. WPIS ZALICZEŃ


 

 

 

 

Pytania pomocnicze 0_PSiI_pytania.pdf

 

Organizacja laboratorium:

 • Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwuosobowych (ewentualnie jeden zespół trzyosobowy).

 • Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją laboratoryjną.

 • Na zajęcia należy przyjść z gotowym nagłówkiem sprawozdania (labpsi_naglowek.doc) .

 • W sprawozdaniu należy zamieścić pisane ręcznie (CZYTELNIE!) odpowiedzi na polecenia z instrukcji laboratoryjnej.

 • Każdy zespół jest zobowiązany do oddania sprawozdania na koniec bieżących zajęć.

 • Podczas oddawania sprawozdania zespół jest zobowiązany na życzenie prowadzącego zajęcia zademonstrować sposób uzyskania wyników zamieszczonych w sprawozdaniu.

 • Za każde sprawozdanie można uzyskać maks. 10 pkt.

Literatura:

 1. Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek, MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie II, Wyd. HELION, stron: 348, data wydania: 04/2004
 2. R.G. Lyons "Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów", WKŁ, 1999.
 3. T. Zieliński "Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów", Wydział EAIiE, AGH, Kraków, 2002.
 4. A. Dąbrowski (red.) "Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych", Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1997.
 5. A.V. Oppenheim, R.W. Schafer "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów", WKŁ, 1979.