Ostatnia modyfikacja podstrony: 19.05.2017 19:52

Wykłady

Sieci komputerowe

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie. Terminologia, normy, standardy
Historia sieci teleinformatycznych. Modele OSI i TCP/IP
Sieci01z.pdf
2 Sygnały i media, dostęp do sieci: warstwy 1-2 modelu OSI Sieci02z.pdf
3 Projektowanie i dokumentacja sieci LAN Sieci03z.pdf
4 Komunikacja: warstwa 3 modelu OSI Sieci04z.pdf
5 Warstwa sieci: podsieci, IP v.6, protokoły Sieci05z.pdf
6 Warstwy 4 – 7 modelu OSI Sieci06z.pdf
7 Sieci bezprzewodowe Sieci07z.pdf
8 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Sieci08z.pdf
9 Podsumowanie. Test sprawdzający

Sieci09z.pdf siecitest2008.pdf

 

Literatura:

  • Akademia Sieci CISCO. Semestry 1 & 2, Mikom, 2004

  • Plumley S., Sieci komputerowe w domu i w biurze, Helion, 2001

  • Kurose J., Ross K. W., Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Helion 2010

  • Bradford R., Podstawy sieci komputerowych, WKŁ 2009

  • Akademia CISCO: www.cisco.com

  • Standardy ISO, IEEE, ITU-T, ANSI, dokumenty techniczne RFC (Request for Comments)

  • Internet (!)