Ostatnia modyfikacja podstrony: 18.06.2018 17:10

Wykład 

Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne

 

Lp. Tematy zajęć: Materiały pomocnicze
1 Neuron biologiczny  01_neuron-biologiczny_www.pdf
2 Historia sztucznych sieci neuronowych 02_historia-ANN_www.pdf
3 Modele sztucznych sieci neuronowych 03_modele-ANN_www.pdf
4 Reguły uczenia sieci neuronowych  04_uczenie-ANN_www.pdf
     05_klasyfikator-dyskretny_www.pdf
     06_klasyfikator-ciagly_www.pdf
     07_klasyfikator-do-wielu-klas_www.pdf
     08_sieci-wielowarstwowe_www.pdf

 

Wybrana literatura:

1. J. Żurada, M. Barski, W. Jędruch, Sztuczne sieci neuronowe, PWN, Warszawa 1996