Ostatnia modyfikacja podstrony: 20.05.2019 14:48

Wykłady

Sieci teleinformatyczne

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie: terminologia, standardy,
historia sieci teleinformatycznych. Modele OSI i TCP/IP
SieciTel01.pdf
2 Sygnały i media: warstwa 1 modelu OSI SieciTel02.pdf
3 Dostęp do sieci: warstwa 2 modelu OSI SieciTel03.pdf
4 Projektowanie podsieci, IPv6 SieciTel04.pdf
5 Warstwa sieci: protokoły SieciTel05.pdf
6 Warstwy 4 – 7 modelu OSI SieciTel06.pdf
7 Sieci bezprzewodowe SieciTel07.pdf
8 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych SieciTel08.pdf
9 Zakończenie. Test sprawdzający SieciTelTest.pdf

 

Literatura:

  • Akademia Sieci CISCO. Semestry 1 & 2, Mikom, 2004

  • Plumley S., Sieci komputerowe w domu i w biurze, Helion, 2001

  • Kurose J., Ross K. W., Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Helion 2010

  • Bradford R., Podstawy sieci komputerowych, WKŁ 2009

  • Akademia CISCO: www.cisco.com

  • Standardy ISO, IEEE, ITU-T, ANSI, dokumenty techniczne RFC (Request for Comments)

  • Internet (!)