Ostatnia modyfikacja podstrony: 25.05.2020 10:46

Wykłady

Sieci teleinformatyczne

Wykłady on-line (e-meeting.put.poznan.pl)

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie: terminologia, standardy,
historia sieci teleinformatycznych. Modele OSI i TCP/IP
SieciTel01.pdf
SieciTel01_nagranie
2 Sygnały i media: warstwa 1 modelu OSI SieciTel02.pdf
3 Dostęp do sieci: warstwa 2 modelu OSI SieciTel03.pdf
4
Sygnały i media, dostęp do sieci, warstwy 1 i 2 modelu OSI
(jak wykłady 2 i 3 łącznie, ale krócej)
SieciTel04.pdf
SieciTel04_nagranie
5 Projektowanie podsieci, IPv6 SieciTel05.pdf
SieciTel05_nagranie
6 Warstwa sieci: protokoły, routing SieciTel06.pdf
SieciTel06_nagranie
7 Warstwy 4 – 7 modelu OSI SieciTel07.pdf
SieciTel07_nagranie
8
Sieci WAN: technologie, standardy, urządzenia, sieci bezprzewodowe
SieciTel08.pdf
SieciTel08_nagranie
9 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych SieciTel09.pdf
10
Przemysłowe sieci czasu rzeczywistego
 
11 Zakończenie. Test sprawdzający SieciTelTest.pdf

Uwaga: z wykładów o numerach 1 - 10 odbywa się 6 wybranych: w roku akad. 2019/2020 to: 1, 4, 5, 6, 7, 8.

Literatura:

  • Akademia Sieci CISCO. Semestry 1 & 2, Mikom, 2004

  • Plumley S., Sieci komputerowe w domu i w biurze, Helion, 2001

  • Kurose J., Ross K. W., Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Helion 2010

  • Bradford R., Podstawy sieci komputerowych, WKŁ 2009

  • Akademia CISCO: www.cisco.com

  • Standardy ISO, IEEE, ITU-T, ANSI, dokumenty techniczne RFC (Request for Comments)

  • Internet (!)