Ostatnia modyfikacja podstrony: 22.05.2014 02:04

Wykłady

Systemy i Techniki Komunikacyjne

Temat Materiały pomocnicze*
1. Podstawowe pojęcia z dziedziny telekomunikacji w01_pojecia.pdf
2. Reprezentacja sygnałów (transformata Fouriera, transformata Hilberta, systemy pasmowe, opóźnienie fazowe i grupowe) Literatura [1] rozdział 2
3. Modulacje ciągłe (AM, FM, PM). Zwielokrotnienie.

w03_modulacje.pdf

Literatura [1] rozdział 3

http://www.williamson-labs.com/480_mod.htm

4. Sygnały cyfrowe (PCM, próbkowanie, kwantyzacja, kody transmisyjne, szybkości próbkowania, próbkowanie 2D). w04_cyfrowe.pdf
5. Kodery mowy (DPCM, DM, ADPCM, LPC, G.7xx). w05_kodery_mowy.pdf
6. Cyfrowa transmisja pasmowa (PSK, FSK, modemy). w06_modemy.pdf
7. Zwielokrotnienie: FDMA, TDMA, CDMA.

w07_cdma.pdf

w07_extra.zip

8. Teoria informacji (entropia, pojemność kanału, bezstratna kompresja informacji).

w08_informacja.pdf

Ch27.pdf

9/10. Korekcja błędów (kody blokowe, cykliczne, splotowe)

w09_korekcja.pdf

w09_program.zip (program VITERBI.EXE)

11. Szyfrowanie danych

w11_szyfrowanie.pdf

12. Techniki komutacyjne.

w12_komutacja.pdf

rozporzadzenie_MI_2008_Nr52_poz307.pdf

13. Przewodowe media transmisyjne.

w13_media_przewodowe.pdf

kattel.pdf

14. Radiokomunikacja.

w14_anteny.pdf

kat01a.pdf

0_2C_Footprint_FactSheet.pdf

15.PODSUMOWANIE.  

* Materiały pomocnicze mają wyłącznie charakter dodatkowy. Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach.

Uwaga: Materiały podlegają aktualizacji.

 

Literatura podstawowa:

  1. S. Haykin „Systemy telekomunikacyjne”, (2 tomy), WKiŁ, 1998.

  2. K. Wesołowski „Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych”, WKiŁ, 2003.

  3. S. Jackowski „Telekomunikacja”, Politechnika Radomska, 2003.

  4. A. Jajszczyk „Podstawy Telekomutacji”, P. Poznańska, 1988.

  5. R. Read „Telekomunikacja” (seria Wiedzieć więcej), WKiŁ, 2002.

  6. M. Norris „Teleinformatyka” (seria Wiedzieć więcej), WKiŁ, 2002.

  7. http://www.shef.ac.uk/physics/teaching/phy107/phy107.html