Ostatnia modyfikacja podstrony: 10.04.2015 18:40

Wykłady

Systemy mikroprocesorowe (studia zaoczne)

UWAGA: pełne materiały dydaktyczne prezentowane na wykładzie znajdują się na stronie http://www.put.poznan.pl/~tomasz.marciniak

Tematy zajęć
1. Wprowadzenie: cechy mikroprocesora, mikrokontrolera, systemu mikroprocesorowego; architektura mikroprocesorów i mikrokontrolerów; układ sterujący i wykonawczy; formaty instrukcji; tryby adresowania; przerwania i sytuacje wyjątkowe; parametry elektryczne i mechaniczne mikrokontrolerów i mikroprocesorów; producenci układów mikroprocesorowych; montaż i uruchomienie systemu mikroprocesorowego; przygotowywanie dokumentacji, mikrokontrolery o zaawansowanej architekturze.
2. Moduł Arduino: budowa, funkcjonowanie i programowanie; moduły rozszerzające.
3. Mikrokontrolery AVR cz. 1: budowa i działanie rdzenia AVR; działanie układu mnożącego; wewnętrzny system zegarowy; budowa i funkcje modułów peryferyjnych; organizacja i rodzaje pamięci; system przerwań.
4. Mikrokontrolery AVR cz 2: konfiguracja i możliwości portów I/O; lista rozkazów; tryby adresowania; konfiguracja modułów peryferyjnych; tryby oszczędzania energii.
5. Mikrokontrolery AVR cz.3: moduły uruchomieniowe; przykłady projektów z zastosowaniem mikrokontrolerów ATmega i ATtiny.
6. Standardowe obwody w systemie mikroprocesorowym: zasilanie sieciowe, bateryjne i akumulatorowe; generowanie sygnału zerującego; nadzorowanie za pomocą układów watchdog; generatory sygnału zegarowego.
7. Urządzenia wejścia/wyjścia: czujniki stykowe i optoelektroniczne; klawiatury o niewielkiej liczbie przycisków, matrycowe, typu PC; wyświetlacze LED i LCD; sterowanie tranzystorów przełączających; sterowanie przekaźników i styczników; sterowanie silnikiem krokowym.
8. Współpraca mikrokontrolerów z otoczeniem: porty transmisji równoległej; przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe; dołączanie pamięci zewnętrznych.
9. Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, CAN, 1-Wire.

Literatura:

  1. Ryszard Pełka “Mikrokontrolery – architektura, programowanie, zastosowania”, WKŁ, Warszawa 2000.

  2. Paweł Hadam „Projektowanie systemów mikroprocesorowych”, BTC, Warszawa 2004.

  3. Mirosław Kardaś, Mikrokontrolery AVR: język C, podstawy programowania, Wydawnictwo Atnel, Szczecin, 2011.

  4. Strony internetowe: www.atmel.com , www.microchip.com , www.ti.com , www.analog.com , www.intel.com