Ostatnia modyfikacja podstrony: 18.06.2018 17:21

Wykład

Systemy multimedialne

Lp Tematy wykładów Materiały pomocnicze*
1 Omówienie zakresu zagadnień 01_multum-medio_www.pdf
2 Wprowadzenie do systemów multimedialnych 02_MULTI-wprowadzenie_www.pdf
3 Budowa ludzkiego oka i percepcja obrazów 03_oko_www.pdf
4 Urządzenia do rejestracji obrazów - kamery  04_kamery-wideo_www.pdf
5 Montaż wideo część 1 05-06_montaz-wideo_www.pdf
6 Montaż wideo część 2 05-06_montaz-wideo_www.pdf
7 System DVCAM 07_dvcam.pdf
8 Fotografia cyfrowa

08_foto_cyf_www.pdf

08_fotografia_www.pdf

 9. Montaż wideo część 3 09_telekino_www.pdf
 10. Historia telewizji 10_historia-TV_www.pdf
 11. Urządzenia do odtwarzania obrazów - monitory 11_monitory_www.pdf
 12. Telewizja analogowa  12_TV-analogowa-wprowadzenie_www.pdf
 13. Telewizja cyfrowa 13_TV-cyfrowa-wprowadzenie_www.pdf
 14. Telewizja cyfrowa - zagadnienia praktyczne 14_TV-cyfrowa-praktyka_www.pdf
 15. Telewizja cyfrowa - proces wdrażania 15_TV-cyfrowa-wdrazanie_www.pdf

* Materiały pomocnicze są ciągle uzupełniane i aktualizowane. Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach.

Literatura:

  • B. Antosik, Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, WKŁ 2010