https://www.traditionrolex.com/15

https://www.traditionrolex.com/15

Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Ostatnia modyfikacja podstrony: 01.03.2021 01:18

Laboratorium / projekt

Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne

Lp Tematy zajęć laboratoryjnych Materiały pomocnicze
1

Wprowadzenie

Filtr adaptacyjny (krótki wykład)

Sztuczne sieci neuronowe (krótki wykład)

PDF

PDF

PDF

2 Neuron nieliniowy i sieć neuronów nielniowych jako klasyfikator - cz.1 PDF
3 Neuron nieliniowy i sieć neuronów nielniowych jako klasyfikator - cz.2  
4 Uczenie dychotomizatora dyskretnego PDF

ZIP

5 Neural Network Toolbox – algorytm wstecznej propagacji błędu PDF
6

Keras i TensorFlow – narzędzia do sieci neuronowych

Keras i TensorFlow – narzędzia do sieci neuronowych - w wersji IPython Notebook

Wprowadzenie do IPython Notebook

PDF     ZIP

PDF     ZIP

PDF    

7    

 

 

Lp Tematy projektów Materiały pomocnicze
1 Rozpoznawanie znaków siecią neuronową

PDF

ZIP

2  Sieć neuronowa sterująca odwróconym wahadłem  ZIP
3 Rozpoznawanie chodu PDF
4 Modułowe rozwiązanie procesu decyzyjnego w interfejsie człowiek-maszyna

PDF

PDF

5 Wykorzystanie narzędzia nnstart z Matlaba PDF
6 Autoenkoder PDF
7 Klasyfikator (biblioteka Keras) PDF

Literatura:

  • Ankit Jain, Armando Fandango, Amita Kapoor, TensorFlow 13 praktycznych projektów wykorzystujących uczenie maszynowe, Helion SA 2020, (W 176204 /B7).

  • Valentino Zocca, Gianmario Spacagna, Daniel Slater, Peter Roelants, Deep Learning. Uczenie głębokie z językiem Python. Sztuczna inteligencja i sieci neuronowe, Helion SA 2018, (W 172245 /B7).

  • J. Żurada, M. Barski, W. Jędruch, Sztuczne sieci neuronowe, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1996.

  • Stanisław Osowski, Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

  • Sztuczne sieci neuronowe - laboratorium, pod red. Andrzeja Rybarczyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

  • David E. Goldberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.

  • Zbigniew Michalewicz, Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne,

     Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.

 

https://www.traditionrolex.com/15