Ostatnia modyfikacja podstrony: 03.04.2019 22:40

Laboratorium / projekt

Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne

Lp Tematy zajęć laboratoryjnych Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie  
2 Neuron nieliniowy i sieć neuronów nielniowych jako klasyfikator - cz.1 PDF
3 Neuron nieliniowy i sieć neuronów nielniowych jako klasyfikator - cz.2  
4 Uczenie dychotomizatora dyskretnego PDF

ZIP

5 Neural Network Toolbox – algorytm wstecznej propagacji błędu PDF
6 Keras i TensorFlow – narzędzia do sieci neuronowych

PDF

ZIP

7    

 

 

Lp Tematy projektów Materiały pomocnicze
1 Rozpoznawanie znaków siecią neuronową

PDF

ZIP

2  Sieć neuronowa sterująca odwróconym wahadłem  ZIP
3 Rozpoznawanie chodu PDF
4 Modułowe rozwiązanie procesu decyzyjnego w interfejsie człowiek-maszyna

PDF

PDF

5 Wykorzystanie narzędzia nnstart z Matlaba PDF
6 Autoenkoder PDF
7 Klasyfikator (biblioteka Keras) PDF

Literatura:

  • J. Żurada, M. Barski, W. Jędruch, Sztuczne sieci neuronowe, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1996.

  • Stanisław Osowski, Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

  • Sztuczne sieci neuronowe - laboratorium, pod red. Andrzeja Rybarczyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

  • David E. Goldberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.

  • Zbigniew Michalewicz, Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne,

     Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.