Ostatnia modyfikacja podstrony: 15.06.2015 13:15

 

Introduction to signal processing

 

Subject files
0. Introduction to Matlab

 

1. Continuous and discrete signals

lab1

2. Correlation and Fourier series lab2 code
3. Sampling lab3
4. Quantization vowel.wav lab4
5. FIR filters lab5

 

Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji

 

Subject files
0. Wprowadzenie do środowiska MATLAB

 

1. Sygnały ciągłe i dyskretne

lab1

2. Korelacja i szereg Fouriera lab2 code
3. Próbkowanie lab3
4. Kwantyzacja vowel.wav lab4