Ostatnia modyfikacja podstrony: 30.10.2018 15:08

Laboratorium

Multimedia i Internet

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie. Konfiguracja klienta sieci komputerowej MiI_01.pdf
2 Telefonia VoIP MiI_02.pdf
3 Siec bezprzewodowe, NAT, konfiguracja routra WiFi MiI_03.pdf
4 Wirtualne sieci lokalne (VLAN) MiI_04.pdf
5 Edycja obrazów cyfrowych MiI_05.pdf
6 Nieliniowy montaż sekwencji wizyjnych MiI_06.pdf

Zajęcia odbywają się w zespołach 2- lub 3-osobowych. Sprawozdania należy wykonywać w czasie zajęć i oddać prowadzącmu bezpośrednio po zajęciach. Każde sprawozdanie powinno zawierać nagłówek z podstawowymi informacjami o ćwiczeniu naglowek.doc. Za każde sprawozdanie można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Do zaliczenia przedmiotu jest wymagane uzyskanie przynajmniej połowy punktów możlwych do uzyskania.

Literatura:

 • Cisco Systems, Akademia Sieci CISCO. Pierwszy rok nauki, Mikom 2002

 • Dokumentacja systemu operacyjnego Windows XP

 • Dokumentacja wykorzystywanego w ćwiczeniu oprogramowania w wersji elektronicznej

 • Dokumentacja telefonów BudgeTone-100

 • Dokumentacja routera Linksys WRT320N

 • Dokumentacja karty sieciowej TP-Link TL-WN551G

 • Dokumentacja programu Iperf3

 • Dokumentacja programu Qcheck

 • Dokumentacja przełącznika 3Com 3CR17562-91 SuperStack3 Switch 4500 50-Port

 • Dokumentacja przełącznika 3Com 3C17300 SuperStack3 Switch 4226T

 • Canon, Poradnik RAW, https://www.canon.pl/youconnect_newsletter/tutorials/processing_ raw_images/page_2.aspx

 • grass valley, Edius Neo. Create Anything. User Reference Guide