Ostatnia modyfikacja podstrony: 07.05.2015 12:22

Podstawy Teorii Sygnałów (niestcjonarne)

Plan laboratoriów:

Lp. Temat labortorium Materiały
1

Próbkowanie i rekonstrukcja sygnałów

Próbkowanie sygnałów wzorcowych za pomocą klucza analogowego oraz układu S&H (sample and hold), próbkowanie sygnału mowy; obserwacja sygnałów w dziedzinie częstotliwości (przed i po spróbkowaniu), pomiar poszczególnych składowych w widmie sygnału i weryfikacja teoretyczna; rekonstrukcja sygnałów spróbkowanych z wykorzystaniem przestrajalnego filtru dolnoprzepustowego, dobór częstotliwości odcięcia filtru.
1-Probkowanie.pdf
2

Kodowanie i dekodowanie PCM

Badanie 8-bitowego kodera PCM oraz dekodera PCM, organizacja ramki danych (bity informacyjne, słowa kodowe), sygnał zegarowy i synchronizacji; przetwarzanie rozmaitych sygnałów za pomocą kodera/dekodera PCM – napięcia stałego, regulowanego, sygnałów wzorcowych z generatora, sygnału mowy; wyznaczanie podstawowych parametrów badanego kodera oraz dekodera PCM – zakresu przetwarzania, przesunięcia zera (offsetu), wybranych poziomów reprezentacji, kroku kwantowania i błędu kwantyzacji; wyznaczenie uproszczonej charakterystyki przetwarzania (co 16. słowo kodowe).
2-Kodowanie.pdf
3

Zaszumienie sygnałów i wyznaczanie parametrów SNR

Modelowanie sygnału testowego – dodanie szumu białego do sygnału wzorcowego, zwiększanie poziomu szumu, zawężanie pasma zaszumionego sygnału testowego; zapoznanie z przyjętymi wskaźnikami oceny jakości sygnałów w obecności szumu, wyznaczanie parametrów SNR (w różnych wariantach) poprzez pomiar napięć skutecznych sygnału oryginalnego, zaszumionego oraz samego szumu, przy różnych poziomach zaszumienia.
3-Zaszumienie.pdf
4

Detekcja sygnałów cyfrowych w kanale transmisyjnym

Obserwacja zjawisk towarzyszących przesyłaniu sygnałów cyfrowych przez kanał transmisyjny ograniczony pasmowo – badanie wpływu zawężenia pasma na dekodowanie sygnałów cyfrowych na wejściu odbiornika, analiza zniekształceń tych sygnałów przy wzrastającej szybkości transmisji, obserwacja w dziedzinie częstotliwości; rekonstrukcja zniekształconych sygnałów cyfrowych z wykorzystaniem komparatora, dobór napięcia odniesienia komparatora.
4-Detekcja.pdf