Lista publikacji

Marcin Stopa

1. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Kontur zagłębienia dołka w zdrowych oczach – nowy parametr do oceny bieguna tylnego,” XLVIII Zjazd Okulistów Polskich, Kraków, Poland, 8-10, 2017.
xxx, xxx Bibtex

2. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Foveal pit contour in healthy human eyes - A new parameter that enhances our current evaluation of the fovea,” 17th EURETINA Congress, Barcelona, Spain, 7-10, 2017.
xxx, xxxx Bibtex

3. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Segmentacja i parametryzacja struktury naczyń krwionośnych siatkówki oka ludzkiego za pomocą OCT,” XVI Krajowa Konferencja Elektroniki,, KKE, Darłowo, Poland, 5-9, pp. 442-449, 2017.
xxx, xxx Bibtex

4. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, E. Marciniak, “Volumetric Segmentation of Human Eye Blood Vessels Based on OCT Images,” 25th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2017, Kos, Greece, 28.08.-02.09, 2017.
xxx, xxx Bibtex

5. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Novel Full-Automatic Approach for Segmentation of Epiretinal Membrane from 3D OCT Images,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), IEEE, Poznan. Poland, 20-22 , pp. 100-105, 2017.
xxx, xxx Bibtex

6. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Denoising methods for improving automatic segmentation in OCT images of human eye,” Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, vol. 65, no. 1, DOI: 10.1515/bpasts-2017-000, pp. 71-78, 2017.
xxx, xxxx Bibtex

7. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Automatic Modeling and Classification of Vitreomacular Traction Pathology Stages,” 6th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Aplications (IPTA), IEEE, Oulu, Finland, 12-15, pp. 1-6, 2016.
OCT, vitreoretinal interface, pathology detection, retina modelling, medical image processing Bibtex PDF

8. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, E. Marciniak, A. Michalski, “Matching 3D OCT Retina Images into Super-Resolution Dataset,” 20th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2016), IEEE, Poznan, Poland, 21-23, pp. 130-137, 2016.
OCT, super-resolution, multi-frame, retina image segmentation Bibtex PDF

9. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Methods for improving precision of automatic image segmentation in OCT biometric interfaces (in Polish),” XV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 6-10, pp. 345-353, 2016.
optical coherence tomography (OCT), denoising and image segmentation, anisotropic diffusion, wavelet thresholding Bibtex PDF

10. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Improvement of 3D Retina Layers Segmantation Based on Graph Theoty Approach for Low Quality OCT Images,” Metrology and Measurement Systems, vol. 23, no. 2, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, Committee on Metrology and Scientific Instrumentation, DOI: https://doi.org/10.1515/mms-2016-0016, pp. 269-280, 2016.
optical coherence tomography (OCT), retinal leyrs segmentation, image segmentation, graph theory Bibtex PDF

11. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Imaging and Measurement of the Preretinal space in Vitreomacular adhesion and Vitreomacular Traction by a New Spectral Domain Optical Coherence Tomography,” Retina-The Journal of Retinal and Vitreous Diseases, vol. 0, DOI: 10.1097/IAE.0000000000001439, pp. 1-8, 2016.
vitreomacular interace, preretinal space, vitreomacular adhesion, vitreomacular traction, opical coherence tomography, image analysis Bibtex

12. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Analysis of low quality OCT images,” XIV Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE), Darłówko Wschodnie, June, 8-12 2015, pp. 558-565, 2015.
optical coherence tomography (OCT), image segmentation, graph theory Bibtex PDF

13. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, E. Marciniak, “A New OCT-based Method to Generate Virtual Maps of Vitreomacular Interface Pathologies,” IEEE SPA 2014, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 22-24 września 2014, Poznań, 22-24.09.2014, pp. 83-87, 2014.
OCT, vitreoretinal interfce, image processing, retinal layers segmentation Bibtex