Lista publikacji

local contrast enhancement

1. A. Konieczka, J. Balcerek, A. Chmielewska, A. Dąbrowski, “Approach to local contrast enhancement,” IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2015), Poznań, 23-25 września 2015, pp. 16-19, 2015.
local contrast enhancement, RAW format, image processing, urban monitoring Bibtex PDF

2. A. Konieczka, A. Chmielewska, J. Balcerek, “Automatyczne wykrywanie osób w nagraniach uzyskanych przy niedostatecznym oświetleniu,” Przegląd Elektrotechniczny, vol. 9, Sigma-NOT, pp. 101-104, 2015.
CCTV, intelligent video analysis, improving image quality, local contrast enhancement, BLOB analysis, moving objects detection and tracking Bibtex PDF

3. A. Konieczka, J. Balcerek, P. Pawłowski, “An effective method of HDR images generation for CCTV systems,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 9, pp. 102-105, 2016.
HDR, tone mapiing, CCTV, image processing, image quality improvement Bibtex

4. A. Konieczka, J. Balcerek, A. Dąbrowski, “Iterative metod of impulse noise removing from digital images,” Elektronika: Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, DOI: 10.15199/ELE-2014-004, pp. 21-23, 2014.
impulse noise, image denoising, image quality enhancement, image processing Bibtex