Lista publikacji

CCTV

1. A. Konieczka, J. Balcerek, P. Pawłowski, “An effective method of HDR images generation for CCTV systems,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 9, pp. 102-105, 2016.
HDR, tone mapiing, CCTV, image processing, image quality improvement Bibtex

2. A. Dąbrowski, D. Cetnarowicz, T. Marciniak, P. Pawłowski, “Ograniczenia i tendencje rozwojowe monitoringu wizyjnego na tle przepisów i europejskich norm technicznych,” Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne, Część IV. Wybrane aspekty technologii monitorujących, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, pp. 722-736, 2015.
CCTV, video - surveillance, biometric data interchange formats, biometric application programming interface Bibtex PDF

3. A. Konieczka, A. Chmielewska, J. Balcerek, “Automatyczne wykrywanie osób w nagraniach uzyskanych przy niedostatecznym oświetleniu,” Przegląd Elektrotechniczny, vol. 9, Sigma-NOT, pp. 101-104, 2015.
CCTV, intelligent video analysis, improving image quality, local contrast enhancement, BLOB analysis, moving objects detection and tracking Bibtex PDF

4. M. Parzych, A. Chmielewska, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “New Approach to People Density Estimation based on Video Surveillance,” IEEE SPA 2014, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 22-24 września 2014, Poznań, 22-24.09.2014, pp. 94-99, 2014.
people density estimation, density maps, crowd analysis, behavior analysis, marketing spaces analisys, people tracking, CCTV Bibtex

5. P. Kozierski, T. Sadalla, S. Drgas, A. Dąbrowski, D. Horla, “Kaldi Toolkit in Polish Whispery Speech Recognition,” Przegląd Elektrotechniczny, DOI: 10.15199/48.2016.11.70, pp. 301-304, 2016.
speech recognition, ASR, whispered speech, database Bibtex