Lista publikacji

moving objects detection and tracking

1. A. Konieczka, A. Chmielewska, J. Balcerek, “Automatyczne wykrywanie osób w nagraniach uzyskanych przy niedostatecznym oświetleniu,” Przegląd Elektrotechniczny, vol. 9, Sigma-NOT, pp. 101-104, 2015.
CCTV, intelligent video analysis, improving image quality, local contrast enhancement, BLOB analysis, moving objects detection and tracking Bibtex PDF

2. D. Cetnarowicz, A. Dąbrowski, “Estymacja kierunku nadchodzenia dźwięku za pomocą procesora Blackfin,” XII Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 2013, 10 - 13 czerwca 2013, 10-13.06.2013, pp. 894-899, 2013.
sound direction arrival, correlation method, GCC, PHAT, Blackfin processor Bibtex