Ostatnia modyfikacja podstrony: 14.01.2015 22:51

Wykłady

Elektronika praktyczna SAR

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie, projektowanie urządzeń elektronicznych  EP_SAR01.pdf
2 Elementy elektroniczne pasywne EP_SAR02.pdf
3 Elementy elektroniczne półprzewodnikowe

EP_SAR03.pdf

4 Obwody drukowane. Projektowanie PCB

EP_SAR04.pdf

5

Diagnostyka urządzeń elektronicznych. Procedury serwisowe

EP_SAR05.pdf
6 Analogowe układy elektroniczne EP_SAR06.pdf
7 Bezpieczniki, przepięcia, zakłócenia, ekranowanie

EP_SAR07.pdf

Ekranowanie.pdf

Odgromniki_i_ochronniki.pdf

Ultra_Quick.pdf

8 Sprzęt kontrolno-pomiarowy. NI LabVIEW

EP_SAR08.pdf

EP_SAR08a.pdf

9 Podsumowanie, test

Test_EP.pdf

Literatura:

  • Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, P. Horowitz, W. Hill, WKiŁ, Warszawa 2009

  • Zakłócenia w aparaturze elektronicznej, L. Hasse, J. Kołodziejski, L. Spiralski i inn., Radioelektronik sp. z o.o., Warszawa 1995