Ostatnia modyfikacja podstrony: 18.01.2019 13:06

Wykłady

Elektronika praktyczna SAR

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie, projektowanie urządzeń elektronicznych i obwodów drukowanych (PCB) EP_SAR01.pdf
2 Pasywne elementy elektroniczne EP_SAR02.pdf
3 Półprzewodnikowe elementy elektroniczne EP_SAR03.pdf
4 Zasilacze liniowe EP_SAR04.pdf
5 Zasilacze impulsowe EP_SAR05.pdf
6 Wzmacniacze, układy mocy EP_SAR06.pdf
7 Bezpieczniki, przepięcia, ochronniki EP_SAR07.pdf
8 Chłodzenie elementów elektronicznych EP_SAR08.pdf
9 Podsumowanie (przykładowe zagadnienia), test EP_SAR09_podsumowanie.pdf
Test_EP.pdf

Literatura:

  • Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2, P. Horowitz, W. Hill, WKiŁ, Warszawa 2009

  • Zakłócenia w aparaturze elektronicznej, L. Hasse, J. Kołodziejski, L. Spiralski i inn., Radioelektronik sp. z o.o., Warszawa 1995