Ostatnia modyfikacja podstrony: 12.10.2017 08:29

Badania prowadzone w Zakładzie

Projekt REVEMOD pt. "Modelowanie trójwymiarowej struktury naczyń krwionośnych siatkówki oka ludzkiego".

Projekt finansowany z funduszy Działalności Statutowej Wydziału Informatyki w ramach konkursu Młodej Kadry, realizowany przez mgr inż. Agnieszkę Stankiewicz. Projekt dotyczy segmentacji i modelowania struktury naczyniowej siatkówki oka ludzkiego na podstawie obrazów optycznej tomografii koherentnej (OCT).

 

Projekt CADOCT pt. "Maksymalizacja zawartości informacyjnej skanów OCT niskiej jakości w nowoczesnych komputerowo wspomaganych systemach diagnostycznych".

Projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 8 realizowany przez mgr inż. Agnieszkę Stankiewicz. Projekt dotyczy detekcji i analizy patologii siatkówki oka ludzkiego na podstawie obrazów optycznej tomografii koherentnej (OCT).
Strona projektu

 

Udział w europejskim projekcie badawczym INDECT 7-mego Programu Ramowego UE

Zespół zajmuje się opracowaniem i zastosowaniem metod identyfikacji biometrycznej w monitoringu wizyjnym na potrzeby rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, również tych mających znamiona kryminalne, w przestrzeni publicznej.
Projekt wykonywany jest przez 20 europejskich beneficjentów w latach 2009-2013.
Strona projektu

 

 

Udział w projekcie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zespół jest wykonawcą projektu i prototypu systemu rozpoznawania tożsamości osób dzwoniących na telefony alarmowe. Dodatkowe zadania dotyczą przetwarzania sygnałów audio i wideo.
Projekt realizowany przez zespół w latach 2008-2010.
Strona projektu
 

 • Intruder Detection by Audio Analysis
  Materialy
 • Projekty KBN
  • 3 T11 C 040 30 Rozwój parametryczno-lingwistycznych metod analizy mowy w celu identyfikacji osoby mówiącej, kierownik: dr inż. I. Chmielewska, 2006-2009

  • 3 T11 C 042 29 Cyfrowe metody poprawy zrozumiałości pseudomowy a zwłaszcza pseudoszeptu pacjentów po zabiegu laryngektomii, kierownik: prof. dr hab. inż. A. Dąbrowski,  2005-2008.

  • 3 T11 C 039 29 Wielopoziomowe wspomaganie projektowania scalonych analogowo-cyfrowych układów elektronicznych CMOS, kierownik: prof. dr hab. inż. A. Dąbrowski, 2005-2008.

  • 3 T11C 050 27  Rozwijanie architektur i oprogramowania mikrokontrolerów, procesorów sygnałowych i układów FASIC oraz PLD do zastosowań w sterowaniu i przetwarzaniu sygnałów (PROMOTORSKI), 2004 - 2006
  • 4 T11D 004 24   Separacja sygnałów dźwiękowych metodą ICA za pomocą sieci neuronowych (PROMOTORSKI), 2003 - 2005
  • 4 T11D 018 24  Zastosowanie transformacji zafalowaniowej do odszumiania sygnałów audio i poprawy zrozumiałości mowy (PROMOTORSKI), 2003 - 2005
  • 4 T11E 033 24  Wprowadzenie i wykorzystanie systemu łączności bezprzewodowej Bluetooth w nowoczesnej aparaturze medycznej (PROMOTORSKI), 2003 - 2005
  • 7 T11B 076 21  Projektowanie i optymalizacja scalonych filtrów elektronicznych o skończonej odpowiedzi impulsowej (PROMOTORSKI),  2001 - 2003
  • 7 T11D 005 20  Optymalizacja algorytmów cyfrowego przetwarzania mowy i poprawa jej zrozumiałości w urządzeniach nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych i w aparatach słuchowych, 2001 - 2003
  • 8 T11D 003 11  Projektowanie i badania banków filtrów cyfrowych realizowanych za pomocą procesorów sygnałowych (PROMOTORSKI), 1996 - 1997
  • 3 P406 007 07  Rozwój metod separacji i filtracji sygnałów cyfrowych za pomocą procesorów sygnałowych, 1994 - 1997