Ostatnia modyfikacja podstrony: 24.02.2013 14:53

Wykład

Podstawy teorii sygnałów, systemów i informacji

Tematy zajęć Materiały pomocnicze

1. Sygnały analogowe i cyfrowe. Proces próbkowania.

PTSSI_01_probkowanie.pdf

2. Podstawy przetwarzania obrazów.

PTSSI_02_przetw_obrazow.pdf

PTSSI_02_Matlab.zip

http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/

3. Analiza widmowa sygnałów - algorytmy FFT.

PTSSI_03_FFT.pdf

4. Filtry cyfrowe.

PTSSI_04_Filtry.pdf

5. Teoria informacji. Kompresja bezstratna.

PTSSI_05_bezstratna.pdf

6. Kompresja stratna.

PTSSI_06_stratna.pdf

* Materiały pomocnicze mają wyłącznie charakter dodatkowy i podlegają aktualizacji. Materiałem obowiązującym jest materiał realizowany na zajęciach dydaktycznych.

Literatura:

  1. Steven W. Smith, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, http://www.dspguide.com/pdfbook.htm
  2. R.G. Lyons "Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów", WKŁ, 1999.
  3. T. Zieliński "Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów", Wydział EAIiE, AGH, Kraków, 2002.
  4. A. Dąbrowski (red.) "Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych", Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1997