Ostatnia modyfikacja podstrony: 20.01.2014 12:57

Wykłady

Programowanie procesorów sygnałowych

 

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Cechy i działanie procesorów sygnałowych

Navigators.zip

Complete_Guide.pdf

2 Architektury VLIW na przykładzie  TMS320C6000. Środowiska projektowe [1] chapter 1,2,3
3 Reprezentacje stało i zmiennoprzecinkowe. Filtracja FIR i IIR [1] chapter 13,14,15
4 Filtracja adaptacyjna. Detekcja tonowa. Implementacja FFT, DCT [1] chapter 16,17,18,19
5 Działanie układów EDMA, McBSP oraz EMIF [1] chapter 5,6,8
6 DSP/BIOS. Programowanie w asemblerze [1] chapter 4,7
7 Programowanie procesorów sygnałowych w środowisku MATLAB/SIMULINK

Implementing Video Tracking Systems on DM6437 EVM Using Matlab and Simulind.pdf

 

tp6191b40f_6047_4ee3_9961_6d84c1356d9d.pdf

 

Spis zagadnień

Materiały pomocnicze mają wyłącznie charakter dodatkowy. Do zaliczenia obowiązuje materiał prezentowany na wykładach. 

Uwaga: Materiały podlegają aktualizacji.

 

Literatura:

1. Naim Dahnoun "Digital Signal Processing Implementation using the TMSC6000 DSP Platform", Pearson Education Limited. DSPImplementation_Chapters.zip

2. Rulph Chassaing, "Digital Signal Processing and Aplication whit the C6713 and C6416 DSK" Wiley-Interscience. A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2007.

3. Strony internetowe: