https://www.traditionrolex.com/15

https://www.traditionrolex.com/15

Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Ostatnia modyfikacja podstrony: 21.01.2017 00:29

Laboratorium

Projektowania systemów mikroprocesorowych

Tematy zajęć Instrukcje

1. Standard I2C na przykładzie ekspandera PCF8574

2. Standad 1 -Wire na przykładzie termometru DS18B20

  Arduino_I2C i 1Wire.pdf

  PCF8574_5LED.zip

  DS18B20.pdf

  PCF8574.pdf

  PCF8574_v1.zip

  OneWire.zip

  DS18B20-master.zip

3. Zdalne sterowanie w podczerwieni.

4. Sterowanie silnikami i serwomechanizmem.

  Arduino_IR i Serwo.pdf

  02_AVR_IR i Serwo.zip

  IRremote.zip

5. Moduł STM32F407 - środowisko KEIL uVision i GPIO

6. Moduł STM32F407 - C/A i akcelerometr LIS3DSH

STM32F407_GPIO_DA_LIS.pdf

http://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32f4discovery.html

Organizacja laboratorium:

  • Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwuosobowych.

  • Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją laboratoryjną.

  • W sprawozdaniu należy zamieścić odpowiedzi na polecenia z instrukcji laboratoryjnej.

  • Sprawozdanie z zajęć powinno zawierać nagłówek według wzoru (lab_sm_naglowek.doc).

 

https://www.traditionrolex.com/15