Ostatnia modyfikacja podstrony: 18.11.2016 14:11

Laboratorium

Przetwarzania obrazów

Tematy zajęć Instrukcje
1. Obrazy nieruchome – podstawowe operacje

PO_01.pdf
cameraman.tif

2. Kodery stratne obrazów nieruchomych PO_02.pdf
3. Operacje morfologiczne

PO_03.pdf
skan.jpg

4. Progresywne kodowanie obrazów PO_04.pdf
5. Kodowanie i dekodowanie sekwencji wizyjnych. Standard MPEG-2 PO_05.pdf
6. Kodowanie i dekodowanie sekwencji wizyjnych. Standard H.264 PO_06.pdf

Organizacja laboratorium:

  • Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych.

  • Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją laboratoryjną.

  • W sprawozdaniu wykonywanym na zajęciach na należy zamieścić odpowiedzi na polecenia z instrukcji laboratoryjnej.

  • Sprawozdanie z zajęć powinno zawierać nagłówek według wzoru (lab_po_naglowek.doc).