https://www.traditionrolex.com/15

https://www.traditionrolex.com/15

Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Ostatnia modyfikacja podstrony: 11.10.2021 15:06

Laboratorium

Przetwarzania obrazów i sygnałów audio

Tematy zajęć Instrukcje
001. Obrazy nieruchome - podstawowe informacje POiSA 01.pdf
010. Operacje morfologiczne POiSA 02.pdf
011. Detekcja krawędzi, poprawa jakości obrazu POiSA 03.pdf
100. Edycja obrazów cyfrowych w formacie RAW POiSA 04.pdf
101. Progresywne kodowanie obrazów POiSA 05.pdf
110. Przetwarzanie strumieni audio POiSA 06.pdf
111. Nieliniowy montaż sekwencji wizyjnych  

Organizacja laboratorium:

  • Podczas laboratorium praca odbywa się w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych.

  • Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją laboratoryjną.

  • W sprawozdaniu wykonywanym na zajęciach na należy zamieścić odpowiedzi na polecenia z instrukcji laboratoryjnej.

  • Sprawozdanie z zajęć powinno zawierać nagłówek według wzoru (cw_poisa_naglowek.doc).

 

https://www.traditionrolex.com/15