Ostatnia modyfikacja podstrony: 19.01.2018 13:20

Wykłady

Sieci komputerowe

Lp Tematy zajęć Materiały pomocnicze
1 Wprowadzenie, terminologia, standardy, historia, modele OSI, TCP/IP Sieci01.pdf
2 Sygnały i media: terminologia, warstwa 1 modelu OSI Sieci02.pdf
3 Dostęp do sieci: warstwa 2 modelu OSI Sieci03.pdf
4 Projektowanie i dokumentacja sieci LAN Sieci04.pdf
5 Komunikacja: warstwa 3 modelu OSI Sieci05.pdf
6 Tworzenie podsieci, IP v.6 Sieci06.pdf
7 Warstwa sieci: protokoły Sieci07.pdf
8 Warstwy 4 – 7 modelu OSI Sieci08.pdf
9 Sieci WAN Sieci09.pdf
10 Sieci bezprzewodowe Sieci10.pdf
11 Strumieniowanie danych multimedialnych Sieci11.pdf
12 Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Sieci12.pdf
13 Sieci peer-to-peer (P2P) Sieci13.pdf
14 Komunikacja, oprogramowanie – rozwój, tendencje, przyszłość Sieci14.pdf
15 Podsumowanie. Test sprawdzający

podsumowanie.pdf
siecitest2008.pdf

Literatura:

  • Akademia Sieci CISCO. Semestry 1 & 2, Mikom, 2004

  • Plumley S., Sieci komputerowe w domu i w biurze, Helion 2001

  • Kurose J., Ross K. W., Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Helion 2010

  • Bradford R., Podstawy sieci komputerowych, WKŁ 2009
  • Akademia CISCO: www.cisco.com

  • Standardy ISO, IEEE, ITU-T, ANSI, dokumenty techniczne RFC (Request for Comments)

  • Internet (!)