Ostatnia modyfikacja podstrony: 05.11.2015 12:53

Projekt

Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne

 

Lp Tematy projektów Materiały pomocnicze
1 Rozpoznawanie znaków siecią neuronową

PDF

ZIP

2  Sieć neuronowa sterująca odwróconym wahadłem  ZIP
3 Rozpoznawanie chodu PDF
4 Modułowe rozwiązanie procesu decyzyjnego w interfejsie człowiek-maszyna

PDF

PDF

5 Wykorzystanie narzędzia nnstart z Matlaba PDF

Literatura:

  • J. Żurada, M. Barski, W. Jędruch, Sztuczne sieci neuronowe, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1996.

  • Stanisław Osowski, Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

  • Sztuczne sieci neuronowe - laboratorium, pod red. Andrzeja Rybarczyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

  • David E. Goldberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.

  • Zbigniew Michalewicz, Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne,

     Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.