Ostatnia modyfikacja podstrony: 14.10.2016 22:49

Wykłady

Systemy Mikroprocesorowe

Tematy zajęć Materiał pomocnicze*

1. Elementy systemu mikroprocesorowego

    Moduł Arduino Uno R3

Materiały są na stronie: http://etacar.put.poznan.pl/tomasz.marciniak/smikro/smikro.html
2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

8.

 

9.

 

 

 

10.  
11.

 

12.  
13.

 

 

 

14.  
15. PODSUMOWANIE  

* Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach. Materiały podlegają aktualizacji.

Literatura:

  1. Ryszard Pełka “Mikrokontrolery – architektura, programowanie, zastosowania”, WKŁ, Warszawa 2000.

  2. Paweł Hadam „Projektowanie systemów mikroprocesorowych”, BTC, Warszawa 2004.

  3. Strona internetowa: mikrokontrolery.of.pl

  4. Strona internetowa: www.elektroda.net/mikrokontrolery

  5. Strony internetowe: www.microchip.com , www.ti.com , www.analog.com , www.intel.com