Ostatnia modyfikacja podstrony: 25.01.2014 22:08

Wykłady

Systemy wizyjne

Tematy zajęć Instrukcje

1. Wprowadzenie

01SysWiz.pdf

2. Cyfrowe przetwarzanie obrazów. Procesory graficzne DSP

02SysWiz.pdf

3. Standardy kamer przemysłowych

03SysWiz.pdf
03SysWiz_mat_dodatkowe.zip

4. Systemy wizyjne w sterowaniu, telewizja przemysłowa, kamery inteligentne

04SysWiz.pdf
04SysWiz_materialy.zip

5. Systemy CCTV

05SysWiz.pdf
05SysWiz_materialy.zip

6. GPGPU, przetwarzanie równoległe sekwencji wizyjnych i obrazów

06SysWiz.pdf

7. Termowizja, systemy ultradźwiękowe

 07SysWiz.pdf

8. Systemy DVB

 08SysWiz.pdf
9. OCT - Optyczna tomografia koherentna 09SysWiz.pdf

10. Egzamin

SW_materialy_do_egz.pdf

Literatura:

 1. Forsyth, Ponce,Computer Vision: A Modern Approach, Prentice-Hall 2002
 2. Gonzalez, Woods, Digital Image Processing, Addison-Wesley 2002
 3. Horn B. K. P., Robot Vision, MIT Press, McGraw--Hill, 1986
 4. Domański M., Zaawansowane techniki kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych, WPP, Poznań 2000
 5. Minoli D., IP multicast with applications to IPTV and mobile DVB-H, John Wiley & Sons 2008
 6. Ostrowski M. (red.), Informacja obrazowa, WNT, Warszawa, 1992
 7. Pavlidis T., Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT, Warszawa, 1987
 8. Skarbek W., Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, PLJ, Warszawa, 1993
 9. Rosenfeld A., Kak A. C., Digital Picture Processing, Academic Press, New York, 1982
 10. Shapiro, Stockman, Computer Vision, Prentice-Hall 2001
 11. Srivastava H. O., Interactive TV Technology and Markets, Digital audio and video series, Artech House 2002
 12. Tadeusiewicz R., Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, FPT, Kraków 1997
 13. Trucco, Verri, Introductory Techniques for 3D Computer Vision, Prentice-Hall 1998
 14. Watkins C.D. i in., Nowoczesne metody przetwarzania obrazu, WNT, W-wa 1995
 15. Woźnicki J., Podstawowe techniki przetwarzania obrazu, WKŁ, W-wa, 1996