Lista publikacji

smathphone

1. P. Kardyś, A. Dąbrowski, D. Huderek, M. Iwanowski, “Blind Phone-a new interface supporting the blind in smatphone use,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 9, SIGMA-NOT, DOI: 10.15199/48.2016.09.34, pp. 129-132, 2016.
the blind, partially sighted, visually impaired, smathphone, Android Bibtex

2. D. Cetnarowicz, A. Dąbrowski, “Estymacja opóźnienia czasowego określającego kierunek nadejścia sygnału mowy,” Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, no. 4/2014, DOI: 10.15199/ELE-2014-002, 2014.
kierunek nadejścia dźwięku, metoda korelacyjna, GCC PHAT Bibtex