Lista publikacji

2017

1. J. Balcerek, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, A. Konieczka, “Detection of events in CCTV with 3D technology,” Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, no. 10, pp. 31-34, 2017.
xxx, xxx Bibtex

2. P. Stasik, J. Balcerek, “Improvements in upscaling of pixel art,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), IEEE , 20-22 , pp. 371-376, 2017.
xxx, xxx Bibtex

3. J. Balcerek, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, “Classification of emergency phone conversations with artificial neural network,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), IEEE, 20-22 , pp. 343-348, 2017.
xxx, xxx Bibtex

4. A. Konieczka, A. Stankiewicz, J. Balcerek, “OCT image denoising using edge detection and averaging,” XVI Krajowa Konferencja Elektronik, KKE, Darłowo, 05-06, pp. 392-397, 2017.
xxx, xxx Bibtex

5. K. Piniarski, P. Pawłowski, “Detekcja i identyfikacja pieszych w obrazach termowizyjnych,” Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, vol. 2017/10, no. 10, 2017.
xxx, xxx Bibtex

6. K. Piniarski, P. Pawłowski, “Efficient pedestrian detection with enhanced object segmentation in far IR night vision,,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), IEEE, Poznan. Poland, 20-22 , pp. 160-165, 2017.
xxx, xxx Bibtex

7. K. Piniarski, P. Pawłowski, “Detekcja pieszych i rozpoznawanie twarzy w obrazach termowizyjnych”,” XVI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo, , KKE, Darłowo, 05-06, pp. 436-441, 2017.
xxx, xxx Bibtex

8. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Denoising methods for improving automatic segmentation in OCT images of human eye,” Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, vol. 65, no. 1, DOI: 10.1515/bpasts-2017-000, pp. 71-78, 2017.
xxx, xxxx Bibtex

9. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Novel Full-Automatic Approach for Segmentation of Epiretinal Membrane from 3D OCT Images,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), IEEE, Poznan. Poland, 20-22 , pp. 100-105, 2017.
xxx, xxx Bibtex

10. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, E. Marciniak, “Volumetric Segmentation of Human Eye Blood Vessels Based on OCT Images,” 25th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2017, Kos, Greece, 28.08.-02.09, 2017.
xxx, xxx Bibtex

11. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Segmentacja i parametryzacja struktury naczyń krwionośnych siatkówki oka ludzkiego za pomocą OCT,” XVI Krajowa Konferencja Elektroniki,, KKE, Darłowo, Poland, 5-9, pp. 442-449, 2017.
xxx, xxx Bibtex

12. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Foveal pit contour in healthy human eyes - A new parameter that enhances our current evaluation of the fovea,” 17th EURETINA Congress, Barcelona, Spain, 7-10, 2017.
xxx, xxxx Bibtex

13. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Kontur zagłębienia dołka w zdrowych oczach – nowy parametr do oceny bieguna tylnego,” XLVIII Zjazd Okulistów Polskich, Kraków, Poland, 8-10, 2017.
xxx, xxx Bibtex

14. A. Dąbrowski, T. Marciniak, “Canonic Goertzel Algorithm and Drawbacks of Various Goertzel Algorithm Formulations,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), IEEE, 20-22 , pp. 259-262, 2017.
xxx, xxx Bibtex

15. T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Rasberry Pi complete embedded system for Iris recognition,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), Poznan. Poland, 20-22 , 2017.
xxx, xxx Bibtex

16. A. Dąbrowski, T. Marciniak, “Canonic Goertzel Algorithm and Drawbacks of Various Goertzel Algorithm Formulations,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), IEEE, Poznan. Poland, 20-22 , pp. 263-268, 2017.
xxx, xxx Bibtex

17. D. Cetnarowicz, A. Dąbrowski, “Śledzenie mówcy wykorzystujące obraz i dźwięk,” Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, vol. 4/2017, no. 4, pp. 3-7, 2017.
xxx, xxx Bibtex

18. S. Drgas, T. Virtanen, J. Luecke, A. Hurmalainen, “Binary Non-Negative Matrix Deconvolution for Audio Dictionary Learning,” IEEE/ACM Trans. Audio, Speech, Language Process., vol. 25/8, pp. 1644-1656, 2017.
xxx, xxx Bibtex

19. M. Parzych, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Kinetic measures for automatic motion analysis in CCTV systems,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), Poznan. Poland, 20-22 , pp. 106-110, 2017.
xxx, xxx Bibtex

20. M. Parzych, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji niebezpiecznych w nagraniach CCTV,” XVI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo, , KKE, 05-06, pp. 398-405, 2017.
xxx, xxx Bibtex

21. P. Kozierski, T. Sadalla, S. Drgas, A. Dąbrowski, W. Giernacki, “Polish whispery speech recognition — Minimum sampling frequency", 22nd International Conference on in Methods and Models in Automation and Robotics ,” 22 th. International Conference on in Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, 28-31, pp. 611-615, 2017.
xxx, xxx Bibtex

22. P. Kozierski, T. Sadalla, S. Drgas, A. Dąbrowski, J. Zietkiewicz, “The impact of vocabulary size and language model order on the polish whispery speech recognition,” 22 th. International Conference on in Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, 28-31, pp. 616-624, 2017.
xxx, xxx Bibtex

23. T. Sadalla, D. Horla, W. Giernacki, P. Kozierski, “Tracking performance of angular velocity in a servo system with fractional-order PI controller and anti-windup compensation,” 22 th. International Conference on in Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, 28-31, pp. 646-651, 2017.
xxx, xxx Bibtex

24. W. Giernacki, T. Sadalla, J. Gośliński, P. Kozierski, J. Coelho, S. Sladic, “Rotational speed control of multirotor UAV's propulsion unit based on fractional-order PI contro ller,” 22 th. International Conference on in Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, 28-31, pp. 993-998, 2017.
xxx, xxx Bibtex

25. J. Michalski, P. Kozierski, J. Zietkiewicz, “Porównanie metod estymacji stanu systemów dynamicznych,” Pomiary Automatyka Robotyka, no. 4/2017, pp. 44-47, 2017.
xxx, xxx Bibtex

2016

1. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, E. Marciniak, A. Michalski, “Matching 3D OCT Retina Images into Super-Resolution Dataset,” 20th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2016), IEEE, Poznan, Poland, 21-23, pp. 130-137, 2016.
OCT, super-resolution, multi-frame, retina image segmentation Bibtex PDF

2. S. Drgas, R. Zdunek, “Automatic tuning of hyperparameters for NMF-based face recognition system,” IEEE SPA 2016, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 21-23 września 2016, Poznań, 21-23, pp. 40-44, 2016.
optimization of hyperparameters, face recognition, non-negative matrix factorization Bibtex

3. K. Piniarski, P. Pawłowski, “Multi-branch classifiers for pedestrian detection from infrared night an day images,” IEEE SPA 2016, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 21-23 września 2016, Poznań, 21-23, pp. 248-253, 2016.
night vision, video processing, object detection, multi-branch classifier, pedestrians, Adaboost classifier, histogram of oriented gradiens Bibtex

4. A. Konieczka, K. Piniarski, J. Balcerek, “HDR tonal mapping algorithm for mobile devices,” IEEE SPA 2016, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 21-23 września 2016, Poznań, 21-23, pp. 243-247, 2016.
HDR, tonal mapping, mobile device, image processing, threat recognition Bibtex

5. P. Kardyś, A. Dąbrowski, D. Huderek, M. Iwanowski, “A new Android application or blind and visually impaired people,” IEEE SPA 2016, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 21-23 września 2016, Poznań, 21-23, pp. 152-155, 2016.
the blind, visually, impaired, partially, sighted, Android, smartphone Bibtex

6. D. Cetnarowicz, A. Dąbrowski, “Speaker tracking audio-video system,” IEEE SPA 2016, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 21-23 września 2016, Poznań, 21-23, pp. 230-233, 2016.
speaker tracking, audio-video system, direction of sound arrival, GCC, PHAT Bibtex

7. R. Weychan, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “An embedded system for real-time speaker recognition using Raspberry Pi platform,” Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, no. 4, SIGMA-NOT, DOI: 10.15199/13.2016.4.1, pp. 3-6, 2016.
speaker, recognition, GMM, Internet radio, Python, Raspberry Pi Bibtex

8. P. Pawłowski, R. Binek, D. Mojs, J. Ochowiak, “An interactive Stewart platform controlled in LabVIEW enviroment,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 9, SIGMA-NOT, DOI: 10.15199/48.2016.09.35, pp. 133-136, 2016.
Stewart platform, manipulator, PID regulator, actuator, LabVIEW, CompactDAQ Bibtex

9. P. Kardyś, A. Dąbrowski, D. Huderek, M. Iwanowski, “Blind Phone-a new interface supporting the blind in smatphone use,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 9, SIGMA-NOT, DOI: 10.15199/48.2016.09.34, pp. 129-132, 2016.
the blind, partially sighted, visually impaired, smathphone, Android Bibtex

10. P. Kardyś, A. Dąbrowski, D. Huderek, M. Iwanowski, “Blind Phone-a new interface supporting the blind in smarphone use,” Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 06 -10 czerwca 2016, 06-10, 2016.
the blind, partially sighted, visually impaired, smatphone, Android Bibtex

11. T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Comparison and assessment of effectiveness of face detection and recognition in video sequences,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 9, DOI: 10.15199/48.2016.09.36, pp. 137-140, 2016.
face recognition, biometric identification, PCA, LDA, LBPH Bibtex

12. P. Kozierski, S. Drgas, “Allophones in Automatic Whispery Speech Recognition,” 21 th. International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, Międzyzdroje, 29 sierpnia -1września, pp. 811-815, 2016.
automatic speech recognition, ASR, polish speech database, g2p, continuous speech recognition Bibtex

13. R. Weychan, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Multihread Java approach to speaker recognition,” IEEE SPA 2016, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 21-23 września 2016, Poznań, 21-23, pp. 292-297, 2016.
speaker identification, Java, multhithreading Bibtex

14. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Methods for improving precision of automatic image segmentation in OCT biometric interfaces (in Polish),” XV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 6-10, pp. 345-353, 2016.
optical coherence tomography (OCT), denoising and image segmentation, anisotropic diffusion, wavelet thresholding Bibtex PDF

15. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Automatic Modeling and Classification of Vitreomacular Traction Pathology Stages,” 6th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Aplications (IPTA), IEEE, Oulu, Finland, 12-15, pp. 1-6, 2016.
OCT, vitreoretinal interface, pathology detection, retina modelling, medical image processing Bibtex PDF

16. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Imaging and Measurement of the Preretinal space in Vitreomacular adhesion and Vitreomacular Traction by a New Spectral Domain Optical Coherence Tomography,” Retina-The Journal of Retinal and Vitreous Diseases, vol. 0, DOI: 10.1097/IAE.0000000000001439, pp. 1-8, 2016.
vitreomacular interace, preretinal space, vitreomacular adhesion, vitreomacular traction, opical coherence tomography, image analysis Bibtex

17. J. Balcerek, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, “Recognition of event details in 3D video monitoring,” Final Evaluation Workshop of the thematic Network on Dependable Cyber Physical Systems DCPS, Cottbus, Germany, November 25th, 2016, 25, pp. 40-45, 2016.
Video monitoring system, CCTV operator, 3D imaging, image processing Bibtex

18. J. Balcerek, K. Piniarski, A. Konieczka, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, “Embedded mobile systems to assist road users in urban environments,” Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, no. 4, DOI: 10.15199/13.2016.4.2, pp. 7-13, 2016.
assistive system for drivers and pedestrians, mobile device, smartphone, video processing, embedded system Bibtex

19. A. Konieczka, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, “Adaptive averaging filter or impulse noise removing,” Final Evaluation Workshop of the thematic Network on Dependable Cyber Physical Systems DCPS, Cottbus, Germany, November 25th, 2016, 25, pp. 35-39, 2016.
random-valued impulse noise, arithmetic mean filtering, image denoising, image restoration Bibtex

20. A. Konieczka, J. Balcerek, P. Pawłowski, “An effective method of HDR images generation for CCTV systems,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 9, pp. 102-105, 2016.
HDR, tone mapiing, CCTV, image processing, image quality improvement Bibtex

21. P. Kozierski, A. Owczarkowski, S. Drgas, “Particle Filter Multidimensional System,” 21 th. International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR, Międzyzdroje, 2016, 29 sierpnia - 1 września, pp. 806-810, 2016.
particle filter, multidimensional object, state estimation, network Bibtex

22. P. Kozierski, T. Sadalla, S. Drgas, A. Dąbrowski, D. Horla, “Kaldi Toolkit in Polish Whispery Speech Recognition,” Przegląd Elektrotechniczny, DOI: 10.15199/48.2016.11.70, pp. 301-304, 2016.
speech recognition, ASR, whispered speech, database Bibtex

23. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Improvement of 3D Retina Layers Segmantation Based on Graph Theoty Approach for Low Quality OCT Images,” Metrology and Measurement Systems, vol. 23, no. 2, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, Committee on Metrology and Scientific Instrumentation, DOI: https://doi.org/10.1515/mms-2016-0016, pp. 269-280, 2016.
optical coherence tomography (OCT), retinal leyrs segmentation, image segmentation, graph theory Bibtex PDF

24. K. Piniarski, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, “Performance of object classiication or detection of pedestrians,” Final Evaluation Workshop of the thematic Network on Dependable Cyber Physical Systems DCPS, Cottbus, Germany, November 25th, 2016, 25, pp. 30-34, 2016.
night vision, video processing, object detection, multi-branch classifier, pedestrians, Adaboost classifier, histogram of orinted gradients Bibtex

25. K. Piniarski, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, “Pedestrian detection for automotive night vision,” Proc. of the Annual Evaluation Workshop of the thematic Network on Dependable Cyber Physical Systems (DCPS), Cottbus, Niemcy, 2015, 25, pp. 64-69, 2016.
night vision, video processing, object detection, classifier, automotive, image segmentation Bibtex

26. P. Stasik, “Euclidean Proximity Function in Image Processing,” IEEE SPA 2016, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 21-23 września 2016, Poznań, 21-24, pp. 254-258, 2016.
Blurring, edge detection, euclidean distance, fuzzy logic, hypercubes, image filters, image processing, proximity measurement Bibtex

2015

1. S. Drgas, T. Virtanen, “Speaker Verification Using Adaptive Dictionaries in Non-negative Spectrogram Deconvolution,” Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, pp. 462-469, 2015.
Bibtex

2. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Analysis of low quality OCT images,” XIV Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE), Darłówko Wschodnie, June, 8-12 2015, pp. 558-565, 2015.
optical coherence tomography (OCT), image segmentation, graph theory Bibtex PDF

3. D. Cetnarowicz, “Klasyfikacja energetycznego obrazu chodu,” XIV Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE), Darłówko Wschodnie, 8-12 czerwca 2015, pp. 597-602, 2015.
Gait energy image, Closed-circuit Television, Independent component analysis, nonnegative matrix factorization Bibtex PDF

4. J. Balcerek, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, A. Konieczka, “Model of caller and event recognition mechanism for emegency telephone system,” XIV Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE), Darłówko Wschodnie, 8-12 czerwca 2015, pp. 572-577, 2015.
emergency telephone system, 112, caller recognition, event recognition Bibtex PDF

5. A. Chmielewska, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Separation of moving objects for automatic people counting,” XIV Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE), Darłówko Wschodnie, 8-12 czerwca 2015, pp. 591-596, 2015.
moving objects density estimation, traffic estimation, density maps, behaviour analysis, marketing spaces analysis, indoor and outdoor video surveillance Bibtex PDF

6. P. Pawłowski, K. Piniarski, A. Dąbrowski, “Pedestrian Detection in Low Resolution Night Vision Images,” IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2015), Poznań, 23-25 września 2015, pp. 185-190, 2015.
night vision, video processing, object detection, classifier, pedestrian, low resolution, support vector machine, histogram of oriented gradients Bibtex PDF

7. A. Chmielewska, M. Parzych, T. Marciniak, A. Dąbrowski, P. Walkowiak, “Application of the projective geomatry in the density mapping based on CCTV monitoring,” IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2015), Poznań, 23-25 września 2015, pp. 179-184, 2015.
behaviour analysis, density (heat) maps, intelligent video analysis, projective transformation, homography, Closed Circuit Television Bibtex PDF

8. A. Konieczka, J. Balcerek, A. Chmielewska, A. Dąbrowski, “Approach to local contrast enhancement,” IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2015), Poznań, 23-25 września 2015, pp. 16-19, 2015.
local contrast enhancement, RAW format, image processing, urban monitoring Bibtex PDF

9. J. Balcerek, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, A. Konieczka, “Relations between features for automatic recognition of abnormal cases in emergency telephone call systems,” IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2015), Poznań, 23-25 września 2015, pp. 191-196, 2015.
emergency telephone system, automatic speaker recognition, metadata, correlation matrices Bibtex PDF

10. J. Balcerek, K. Piniarski, M. Urbanek, K. Szałecki, A. Konieczka, “Mobile applications for driver and pedestrian assistance,” IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2015), Poznań, 23-25 września 2015, pp. 197-202, 2015.
driver assistance systems, pedestrian assistance systems, vision systems, video processing Bibtex PDF

11. A. Dąbrowski, D. Cetnarowicz, T. Marciniak, P. Pawłowski, “Ograniczenia i tendencje rozwojowe monitoringu wizyjnego na tle przepisów i europejskich norm technicznych,” Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne, Część IV. Wybrane aspekty technologii monitorujących, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, pp. 722-736, 2015.
CCTV, video - surveillance, biometric data interchange formats, biometric application programming interface Bibtex PDF

12. H. Matusiewicz, M. Ślachciński, P. Pawłowski, M. Portalski, “Evaluation of Five Phase Digitally Controlled Rotating Field Plasma Source for Photochemical Mercury Vapor Generation Optical Emission Spectrometry,” Analytical Sciences, vol. 31, no. 10, pp. 987-995, 2015.
rotating field plasma, photochemical vapor generation, optical emission spectrometry, mercury determination Bibtex PDF

13. K. Piniarski, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, “Video Processing Algorithms for Detection of Pedestrians,” Computational Methods in Science and Technology, vol. 21, pp. 141-150, 2015.
video processing, night vision, object detection, classification of pedestrians, automotive systems Bibtex PDF

14. A. Konieczka, A. Chmielewska, J. Balcerek, “Automatyczne wykrywanie osób w nagraniach uzyskanych przy niedostatecznym oświetleniu,” Przegląd Elektrotechniczny, vol. 9, Sigma-NOT, pp. 101-104, 2015.
CCTV, intelligent video analysis, improving image quality, local contrast enhancement, BLOB analysis, moving objects detection and tracking Bibtex PDF

15. J. Balcerek, A. Konieczka, K. Piniarski, K. Maćkowiak, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Automatyczne systemy wizyjne usprawniające ruch drogowy i zwiększające bezpieczeństwo,” Elektronika : konstrukcje technologie zastosowania, no. 4, pp. 7-13, 2015.
test Bibtex PDF

16. R. Weychan, A. Stankiewicz, A. Dąbrowski, “Real Time Recognition Of Speakers From Internet Audio Stream,” Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 40, no. 3, pp. 223-233, 2015.
speaker recognition, GMM, Internet radio, ISOMAP Bibtex PDF

17. A. Chmielewska, M. Parzych, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “New approach to traffic density estimation based on indoor and outdoor scenes from CCTV,” Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 40, no. 3, pp. 119-132, 2015.
moving objects density estimation, traffic estimation, density maps, behaviour analysis, marketing spaces analysis, indoor and outdoor video surveillance Bibtex PDF

18. J. Balcerek, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, “Vision-based assistance systems for road users,” Proc. of the Annual Evaluation Workshop of the thematic Network on Dependable Cyber Physical Systems (DCPS), Cottbus, Niemcy, 27 listopada 2015, pp. 59-63, 2015.
assistance systems, mobile devices, vision-based detection, traffic lights detection, vehicle headlights detection, turn signal detection Bibtex PDF

19. K. Piniarski, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, “Pedestrian detection for automotive night vision,” Proc. of the Annual Evaluation Workshop of the thematic Network on Dependable Cyber Physical Systems (DCPS), Cottbus, Niemcy, 27 listopada 2015, pp. 64-69, 2015.
Bibtex

20. H. Portalska, M. Portalski, “Sound in the commercial space,” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania Finansów I Marketingu, no. 875, Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Szczecińskiego, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-28, pp. 1-28, 2015.
sound, commercial space, customers' behavior, acoustic, music Bibtex PDF

21. R. Weychan, A. Dąbrowski, T. Marciniak, “Implementation aspects of speaker recognition using Python language and Raspbery Pi platform,” IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2015), , Poznań, 23-25 września 2015, 2015.
speaker recognition, GMM, Internet radio, Python, Raspberry Pi Bibtex PDF

2014

1. T. Marciniak, R. Weychan, A. Stankiewicz, A. Dąbrowski, “Biometric speech signal processing in a system with digital signal processor,” Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, vol. 62, no. 3, IV Division of the Polish Academy of Sciences, DOI: 10.2478/bpasts-2014-0064, pp. 589-594, 2014.
biometry, speech processing, digital signal processor, Gaussian mixture models, vector quantization Bibtex PDF

2. K. Szałecki, “testowa praca mgr,” Polibuda, Promotor: Szymon, 2014.
GMM Bibtex

3. T. Marciniak, A. Dąbrowski, A. Chmielewska, A. Stankiewicz, “Selection of parameters in iris recognition system,” Multimedia Tools and Applications, vol. 68, no. 1, Springer, DOI: 10.1007/s11042-012-1035-y, pp. 193-208, 2014.
Iris recognition, Biometric, CASIA, IrisBath Bibtex PDF

4. J. Balcerek, A. Dąbrowski, A. Konieczka, “Supporting stereovision tool for visual monitoring operators,” Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, vol. 4/2014, no. 4, DOI: 10.15199/ELE-2014-001, pp. 9-13, 2014.
2D to 3D conversion, depth range enhancement, 2D and 3D visual monitoring systems Bibtex

5. J. Balcerek, A. Konieczka, “Search mechanism for automatic recognition of speakers and various announcements about the same even,” Proc. of the Annual Evaluation Workshop of the thematic Network on Dependable Cyber Physical Systems (DCPS), Cottbus, Germany, November 7th, 2014, 7.11.2014, pp. 54-59, 2014.
database, metadata, search mechanism, speaker recognition, event recognition Bibtex

6. J. Balcerek, A. Konieczka, T. Marciniak, A. Dąbrowski, K. Maćkowiak, K. Piniarski, “Video processing approach for supporting pedestrians in vehicle detection,” IEEE SPA 2014, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 22-24 września 2014, Poznań, 22-24.09.2014, pp. 100-103, 2014.
vehicle detection, pederastian warning, video processing Bibtex

7. J. Balcerek, A. Dąbrowski, A. Konieczka, “Fast 2D to 3D image conversion based on reduced number of controlling parameters,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 12/2014, DOI: 10.12915/pe.2014.12.03, pp. 11-16, 2014.
stereovision impressions, 2D to 3D conversiuon, analyph, depth map, image processing Bibtex

8. J. Balcerek, “Metadata searching mechanisms for supporting of fast and reliable recognition of threats in urban environment,” 3rd Biannual European – Latin American Summer School on Design, Test and Reliability (BELAS), Germany, April 28-30, 2014, 28-30.04.2014, pp. 159-163, 2014.
database, metadata, multicriteria, search reliability Bibtex

9. J. Balcerek, A. Konieczka, T. Marciniak, A. Dąbrowski, K. Maćkowiak, K. Piniarski, “Automatic detection of traffic lights changes from red to green and car turn signals in order to improve urban traffic,” IEEE SPA 2014, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 22-24 września 2014, Poznań, 22-24.09.2014, pp. 110-115, 2014.
traffic, ligths detection, turn signal detection, traffic improvement, video processing, object detection Bibtex

10. D. Cetnarowicz, A. Dąbrowski, “Estymacja opóźnienia czasowego określającego kierunek nadejścia sygnału mowy,” Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, no. 4/2014, DOI: 10.15199/ELE-2014-002, 2014.
kierunek nadejścia dźwięku, metoda korelacyjna, GCC PHAT Bibtex

11. P. Korohoda, A. Dąbrowski, “Optical Coherence Tomography for Fingerprint Acquisition from Internal Layer - A Case Study,” IEEE SPA 2014, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 22-24 września 2014, Poznań, 22-24.09.2014, pp. 176-180, 2014.
optical coherence tomography, damaged fingerprints, image processing Bibtex

12. P. Kardyś, M. Portalski, “Systems for testing contact points between electrodes and a patient in electrodiagnostic examinations ,” Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, DOI: 10.15199/ELE-2014-005, pp. 24-27, 2014.
measuring electrodes, cross resistance, bioimpedance Bibtex

13. A. Konieczka, J. Balcerek, A. Dąbrowski, “Iterative metod of impulse noise removing from digital images,” Elektronika: Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, DOI: 10.15199/ELE-2014-004, pp. 21-23, 2014.
impulse noise, image denoising, image quality enhancement, image processing Bibtex

14. T. Marciniak, A. Chmielewska, A. Dąbrowski, A. Malina, “People couting vision system based on Arm processor programmed using Simulink environment,” Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, DOI: 10.15199/ELE-2014-043, pp. 55-59, 2014.
uzupełnić Bibtex

15. M. Parzych, A. Chmielewska, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “New Approach to People Density Estimation based on Video Surveillance,” IEEE SPA 2014, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 22-24 września 2014, Poznań, 22-24.09.2014, pp. 94-99, 2014.
people density estimation, density maps, crowd analysis, behavior analysis, marketing spaces analisys, people tracking, CCTV Bibtex

16. M. Parzych, A. Dąbrowski, D. Cetnarowicz, “Aspects of Microsoft Kinect sensor application to servomotor control,” Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, DOI: 10.2478/bpasts-2014-0065, pp. 595-601, 2014.
gesture-based control systems, MS Kinect, Arduino, servomotor control Bibtex

17. M. Parzych, D. Cetnarowicz, A. Dąbrowski, “Gesture-based control system using Microsoft Kinect sensor,” Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, pp. 42-45, 2014.
gesture-based control systems, hand tracking, MS Kinect, integrated systems Bibtex

18. K. Piniarski, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, “Pedestrian Detection by Video Processing in Automotive Night Vision System,” IEEE SPA 2014, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 22-24 września 2014, Poznań, 22-24.09.2014, pp. 104-109, 2014.
night vision, video processing, object detection, classifier, automotive Bibtex

19. H. Portalska, M. Portalski, “Dźwięk w przekazie marketingowym - oryginał, czy mp3,” Marketing I Rynek, pp. 555-564, 2014.
mp3, tło akustyczne, badania ankietowe, spektogram, pasma tercjowe, zastosowania marketingowe Bibtex

20. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, E. Marciniak, “A New OCT-based Method to Generate Virtual Maps of Vitreomacular Interface Pathologies,” IEEE SPA 2014, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 22-24 września 2014, Poznań, 22-24.09.2014, pp. 83-87, 2014.
OCT, vitreoretinal interfce, image processing, retinal layers segmentation Bibtex

21. R. Weychan, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Improving of speaker identication from mobile telephone calls,” Multimedia Communications, Services and Security vol. 429, 2014, Conference proceedings, 11 June 2014, 11.07.2014, pp. 254-264, 2014.
speaker identifikation, GSM, Ganussian mixture models Bibtex

2013

1. J. Balcerek, A. Dąbrowski, A. Konieczka, “Stereovision option for monitoring systems – a method based on perception control of depth,” IEEE SPA 2013, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 26-28 września 2013, Poznań, 26-28. 09.2013, pp. 226-230, 2013.
2D to 3D conversion, increasing depth perception, 2D and 3D monitoring systems Bibtex

2. D. Cetnarowicz, A. Dąbrowski, “Enhancement of time-delay of arrival estimatio,” IEEE SPA 2013, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 26-28 września 2013, Poznań, pp. 323-326, 2013.
direction of sound arrival, correlation method, GCC, PHAT Bibtex

3. P. Korohoda, A. Dąbrowski, “DCT-IIIe based Wavelet-Like Decomposition- Reconstruction Procedure with Windowing for Two- Dimensional Data - Case Study,” IEEE SPA 2013, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 26-28 września 2013, Poznań, pp. 306-311, 2013.
discrete cosine transforms, downsampling andupsampling, halfband filtering, generalizedconvolution Bibtex

4. A. Dąbrowski, P. Kardyś, M. Portalski, D. Cetnarowicz, S. Drgas, P. Pawłowski, A. Meyer, “Electronic systems as elements of human body and human as an element of electronic systems,” XII Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 2013, 10 - 13 czerwca 2013, pp. 498-507, 2013.
directionalfiltering, signalseparation, speakerrecognition, audiometry, nonharmonicmultitones, musicterapy, acupuncture, bioimpedance Bibtex

5. A. Dąbrowski, P. Kardyś, M. Portalski, D. Cetnarowicz, S. Drgas, P. Pawłowski, A. Meyer, “Electronic systems as elements of human body and human being as an element of electronic systems,” Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, vol. 9, pp. 498-507, 2013.
directionalfiltering, signalseparation, speakerrecognition, audiometry, non-harmonic multitones, musicterapy, acupuncture, bioimpedance Bibtex

6. P. Kardyś, A. Dąbrowski, “Badanie transoptorów za pomocą wirtualnych przyrządów pomiarowych w systemie NI ELVIS II,” XII Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 2013, 10 - 13 czerwca 2013, 2013.
NI ELVIS II, Lab VIEW, virtual instruments, photocouplers, two-port networks Bibtex

7. P. Kardyś, A. Dąbrowski, “Examing photocouplers by means of virtual instruments in NI ELVIS II system,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 10/2013, pp. 90-94, 2013.
NI ELVIS II, Lab VIEW, virtual instruments, photocouplers, two-port networks Bibtex

8. A. Konieczka, J. Balcerek, A. Dąbrowski, “Iterative average filtering for image denoising,” IEEE SPA 2013, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 26-28 września 2013, Poznań, 26-28.10.2013, pp. 302-305, 2013.
impulse noise, image denoising, image quality enhancement, image processing, PSNR Bibtex

9. T. Marciniak, A. Chmielewska, R. Weychan, M. Parzych, A. Dąbrowski, “Influence of low resolution of images on reliability of face detection and recognition,” Multimedia Tools and Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, Printed in Germany, DOI: 10.1007/s11042-013-1568-8, 2013.
Face detection and recognition, biometric standards, low-resolution images Bibtex

10. T. Marciniak, A. Chmielewska, R. Weychan, A. Dąbrowski, “Fast Prototyping of Automatic Real-time Event Detection Facilities for Viedeo Monitoring Using DSP Module,” Mixdes Design of Intergrated Circuits and Systems, MIXDES'2013, Gdynia, Poland, 20-22 czerwca 2013, 20-22.06.2013, pp. 128-134, 2013.
video processing, CCTV system urban, surveillance monitoring, Matlab/Simulink, Code Composer Studio, DSP Bibtex

11. A. Meyer, M. Portalski, “The Method of Multitione Parameters Determining Selected Idiophones,” IEEE SPA 2013, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 26-28 września 2013, Poznań, 26-28.09.2013, pp. 191-194, 2013.
idiophones, multitone time frequency analysis, sound synthesis, therapy, sound bowl Bibtex

12. M. Parzych, A. Dąbrowski, D. Cetnarowicz, M. Wróblewski, H. Szwed, M. Staszewski, “Investigation of gesture scenarios for servomotor control using Microsoft Kinect sensor,” IEEE SPA 2013, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 26-28 września 2013, Poznań, 26-28.09.2013, pp. 112-115, 2013.
gesture-based control systems, MS Kinect, Arduino, servomotor control Bibtex

13. M. Parzych, A. Chmielewska, T. Marciniak, A. Dąbrowski, A. Chrostowska, M. Klinceiwcz, “Automatic people density maps generation with use of mavement detection analysis,” 6th International Conference on Human System Interaction HSI, Sopot 2013, 06-08 czerwca 2013, 06-08.06.2013, 2013.
density (heat) maps, crowd analysis, behavior analysis, people tracking Bibtex

14. P. Pawłowski, H. Portalska, M. Portalski, “Nonharmonic multitione of singing bowls and digital signal generators,” IEEE SPA 2013, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 26-28 września 2013, Poznań, 26-28.09.2013, pp. 186-190, 2013.
nonharmonic multitone, digital signal processor, microcontroller, generator, synthesizer, system on chip, therapy, singing bowi Bibtex

15. R. Weychan, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Analysis of the impact of data resolution on the speaker recognition effectiveness in embedded fixed-point systems,” IEEE SPA 2013, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 26-28 września 2013, Poznań, 26-28.09.2013, pp. 327-331, 2013.
speaker identification, FFT, fixed point Bibtex

16. A. Chmielewska, R. Weychan, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Hartwich , M. Owczarzak, “Fast Prototyping of Automatic Real-time Event Detection Facilities for Viedeo Monitoring Using DSP Module,” International Journal of Electronics and Telecommunications, vol. 59, no. 4, DOI: 10.2478/eletel-2013-0046, pp. 375-381, 2013.
video processing, CCTV system, urban surveillance monitoring, thrteat detection, Matlab/Simulink, Code Composer Studio, DSP Bibtex

17. A. Chmielewska, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Szybkie prototypowanie algorytmów przetwarzania sekwencji wideo w systemie z procesorem sygnałowym,” XII Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 2013, 10 - 13 czerwca 2013, 10-13.06.2013, pp. 864-869, 2013.
procesor sygnałowy, przetwarzanie wideo, telewizja przemysłowa, Matlab/Simulin, C6EZFlo, Code Composer Studio Bibtex

18. D. Cetnarowicz, A. Dąbrowski, “Estymacja kierunku nadchodzenia dźwięku za pomocą procesora Blackfin,” XII Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 2013, 10 - 13 czerwca 2013, 10-13.06.2013, pp. 894-899, 2013.
sound direction arrival, correlation method, GCC, PHAT, Blackfin processor Bibtex

19. A. Dąbrowski, D. Cetnarowicz, “Projektowanie systemu sterowania serwonapędu robota gestem z wykorzystaniem czujnika Kinect,” XII Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 2013, 10 - 13 czerwca 2013, 10-13.06.2013, pp. 850-855, 2013.
gesture control system, MS Kinect, Arduino, integrated system Bibtex

20. A. Dąbrowski, J. Balcerek, S. Drgas, T. Marciniak, A. Meyer, P. Pawłowski, “Klasyfikacja i rozpoznawanie osób na podstawie rozmów na telefony alarmowe,” Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa, szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer Polska S.A., 2013, 2013.
uzupełnić Bibtex

21. T. Marciniak, R. Weychan, A. Stankiewicz, A. Dąbrowski, “Implementacja przetwarzania biometrycznego sygnału mowy w systemie z procesorem sygnałowym,” XII Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 2013, 10 - 13 czerwca 2013, 10-13.06.2013, pp. 856-863, 2013.
biometria, przetwarzanie mowy, procersor sygnałowy, mieszane modele Gaussa, kwantyzacja wektorowa Bibtex

22. P. Reszel, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, “Building of automated measurement systems in NI LabVIEW environment,” XII Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 2013, 10 - 13 czerwca 2013, 10-13.06.2013, pp. 888-893, 2013.
measurement system, NI LabView, communiaction bus, GPIB, modular instrumentation, PXI Bibtex

23. P. Pawłowski, A. Namerła, “Influence of hardware and software components on the performance of automated vision inspection,” XII Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 2013, 10 - 13 czerwca 2013, 10-13.06..2013, pp. 876-881, 2013.
vision inspection, image processing, system architecture, NI LabView, NI Vision Builder AI, PXI Bibtex

24. P. Pawłowski, M. Portalski, H. Portalska, “Generation of non-harmonic multitone signals by digital signal processors,” XII Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 2013, 10 - 13 czerwca 2013, 10-13.06.2013, pp. 870-875, 2013.
non-harmonic multitone, digital signal processor, microcontroller, generator, synthesizer, system on chip, therapy, therapeutic bowl Bibtex