Lista publikacji

Karol Szałecki

1. J. Balcerek, K. Piniarski, M. Urbanek, K. Szałecki, A. Konieczka, “Mobile applications for driver and pedestrian assistance,” IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2015), Poznań, 23-25 września 2015, pp. 197-202, 2015.
driver assistance systems, pedestrian assistance systems, vision systems, video processing Bibtex PDF

2. K. Szałecki, “testowa praca mgr,” Polibuda, Promotor: Szymon, 2014.
GMM Bibtex