Lista publikacji

Gaussian mixture models

1. T. Marciniak, R. Weychan, A. Stankiewicz, A. Dąbrowski, “Biometric speech signal processing in a system with digital signal processor,” Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, vol. 62, no. 3, IV Division of the Polish Academy of Sciences, DOI: 10.2478/bpasts-2014-0064, pp. 589-594, 2014.
biometry, speech processing, digital signal processor, Gaussian mixture models, vector quantization Bibtex PDF

2. H. Portalska, M. Portalski, “Sound in the commercial space,” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania Finansów I Marketingu, no. 875, Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Szczecińskiego, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-28, pp. 1-28, 2015.
sound, commercial space, customers' behavior, acoustic, music Bibtex PDF