Lista publikacji

Tomasz Marciniak

1. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Foveal pit contour in healthy human eyes - A new parameter that enhances our current evaluation of the fovea,” 17th EURETINA Congress, Barcelona, Spain, 7-10, 2017.
xxx, xxxx Bibtex

2. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Segmentacja i parametryzacja struktury naczyń krwionośnych siatkówki oka ludzkiego za pomocą OCT,” XVI Krajowa Konferencja Elektroniki,, KKE, Darłowo, Poland, 5-9, pp. 442-449, 2017.
xxx, xxx Bibtex

3. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, E. Marciniak, “Volumetric Segmentation of Human Eye Blood Vessels Based on OCT Images,” 25th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2017, Kos, Greece, 28.08.-02.09, 2017.
xxx, xxx Bibtex

4. M. Parzych, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji niebezpiecznych w nagraniach CCTV,” XVI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo, , KKE, 05-06, pp. 398-405, 2017.
xxx, xxx Bibtex

5. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Novel Full-Automatic Approach for Segmentation of Epiretinal Membrane from 3D OCT Images,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), IEEE, Poznan. Poland, 20-22 , pp. 100-105, 2017.
xxx, xxx Bibtex

6. M. Parzych, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Kinetic measures for automatic motion analysis in CCTV systems,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), Poznan. Poland, 20-22 , pp. 106-110, 2017.
xxx, xxx Bibtex

7. T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Rasberry Pi complete embedded system for Iris recognition,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), Poznan. Poland, 20-22 , 2017.
xxx, xxx Bibtex

8. A. Dąbrowski, T. Marciniak, “Canonic Goertzel Algorithm and Drawbacks of Various Goertzel Algorithm Formulations,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), IEEE, Poznan. Poland, 20-22 , pp. 263-268, 2017.
xxx, xxx Bibtex

9. A. Dąbrowski, T. Marciniak, “Canonic Goertzel Algorithm and Drawbacks of Various Goertzel Algorithm Formulations,” 21th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangenements and Applications (SPA'2017), IEEE, 20-22 , pp. 259-262, 2017.
xxx, xxx Bibtex

10. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Kontur zagłębienia dołka w zdrowych oczach – nowy parametr do oceny bieguna tylnego,” XLVIII Zjazd Okulistów Polskich, Kraków, Poland, 8-10, 2017.
xxx, xxx Bibtex

11. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Denoising methods for improving automatic segmentation in OCT images of human eye,” Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, vol. 65, no. 1, DOI: 10.1515/bpasts-2017-000, pp. 71-78, 2017.
xxx, xxxx Bibtex

12. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Automatic Modeling and Classification of Vitreomacular Traction Pathology Stages,” 6th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Aplications (IPTA), IEEE, Oulu, Finland, 12-15, pp. 1-6, 2016.
OCT, vitreoretinal interface, pathology detection, retina modelling, medical image processing Bibtex PDF

13. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Methods for improving precision of automatic image segmentation in OCT biometric interfaces (in Polish),” XV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 6-10, pp. 345-353, 2016.
optical coherence tomography (OCT), denoising and image segmentation, anisotropic diffusion, wavelet thresholding Bibtex PDF

14. R. Weychan, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Multihread Java approach to speaker recognition,” IEEE SPA 2016, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 21-23 września 2016, Poznań, 21-23, pp. 292-297, 2016.
speaker identification, Java, multhithreading Bibtex

15. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, E. Marciniak, A. Michalski, “Matching 3D OCT Retina Images into Super-Resolution Dataset,” 20th IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2016), IEEE, Poznan, Poland, 21-23, pp. 130-137, 2016.
OCT, super-resolution, multi-frame, retina image segmentation Bibtex PDF

16. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Improvement of 3D Retina Layers Segmantation Based on Graph Theoty Approach for Low Quality OCT Images,” Metrology and Measurement Systems, vol. 23, no. 2, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, Committee on Metrology and Scientific Instrumentation, DOI: https://doi.org/10.1515/mms-2016-0016, pp. 269-280, 2016.
optical coherence tomography (OCT), retinal leyrs segmentation, image segmentation, graph theory Bibtex PDF

17. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Imaging and Measurement of the Preretinal space in Vitreomacular adhesion and Vitreomacular Traction by a New Spectral Domain Optical Coherence Tomography,” Retina-The Journal of Retinal and Vitreous Diseases, vol. 0, DOI: 10.1097/IAE.0000000000001439, pp. 1-8, 2016.
vitreomacular interace, preretinal space, vitreomacular adhesion, vitreomacular traction, opical coherence tomography, image analysis Bibtex

18. R. Weychan, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “An embedded system for real-time speaker recognition using Raspberry Pi platform,” Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, no. 4, SIGMA-NOT, DOI: 10.15199/13.2016.4.1, pp. 3-6, 2016.
speaker, recognition, GMM, Internet radio, Python, Raspberry Pi Bibtex

19. T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Comparison and assessment of effectiveness of face detection and recognition in video sequences,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 9, DOI: 10.15199/48.2016.09.36, pp. 137-140, 2016.
face recognition, biometric identification, PCA, LDA, LBPH Bibtex

20. R. Weychan, A. Dąbrowski, T. Marciniak, “Implementation aspects of speaker recognition using Python language and Raspbery Pi platform,” IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2015), , Poznań, 23-25 września 2015, 2015.
speaker recognition, GMM, Internet radio, Python, Raspberry Pi Bibtex PDF

21. A. Chmielewska, M. Parzych, T. Marciniak, A. Dąbrowski, P. Walkowiak, “Application of the projective geomatry in the density mapping based on CCTV monitoring,” IEEE International Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2015), Poznań, 23-25 września 2015, pp. 179-184, 2015.
behaviour analysis, density (heat) maps, intelligent video analysis, projective transformation, homography, Closed Circuit Television Bibtex PDF

22. A. Chmielewska, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Separation of moving objects for automatic people counting,” XIV Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE), Darłówko Wschodnie, 8-12 czerwca 2015, pp. 591-596, 2015.
moving objects density estimation, traffic estimation, density maps, behaviour analysis, marketing spaces analysis, indoor and outdoor video surveillance Bibtex PDF

23. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, “Analysis of low quality OCT images,” XIV Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE), Darłówko Wschodnie, June, 8-12 2015, pp. 558-565, 2015.
optical coherence tomography (OCT), image segmentation, graph theory Bibtex PDF

24. A. Dąbrowski, D. Cetnarowicz, T. Marciniak, P. Pawłowski, “Ograniczenia i tendencje rozwojowe monitoringu wizyjnego na tle przepisów i europejskich norm technicznych,” Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne, Część IV. Wybrane aspekty technologii monitorujących, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, pp. 722-736, 2015.
CCTV, video - surveillance, biometric data interchange formats, biometric application programming interface Bibtex PDF

25. J. Balcerek, A. Konieczka, K. Piniarski, K. Maćkowiak, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Automatyczne systemy wizyjne usprawniające ruch drogowy i zwiększające bezpieczeństwo,” Elektronika : konstrukcje technologie zastosowania, no. 4, pp. 7-13, 2015.
test Bibtex PDF

26. A. Chmielewska, M. Parzych, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “New approach to traffic density estimation based on indoor and outdoor scenes from CCTV,” Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 40, no. 3, pp. 119-132, 2015.
moving objects density estimation, traffic estimation, density maps, behaviour analysis, marketing spaces analysis, indoor and outdoor video surveillance Bibtex PDF

27. T. Marciniak, R. Weychan, A. Stankiewicz, A. Dąbrowski, “Biometric speech signal processing in a system with digital signal processor,” Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, vol. 62, no. 3, IV Division of the Polish Academy of Sciences, DOI: 10.2478/bpasts-2014-0064, pp. 589-594, 2014.
biometry, speech processing, digital signal processor, Gaussian mixture models, vector quantization Bibtex PDF

28. T. Marciniak, A. Dąbrowski, A. Chmielewska, A. Stankiewicz, “Selection of parameters in iris recognition system,” Multimedia Tools and Applications, vol. 68, no. 1, Springer, DOI: 10.1007/s11042-012-1035-y, pp. 193-208, 2014.
Iris recognition, Biometric, CASIA, IrisBath Bibtex PDF

29. T. Marciniak, A. Chmielewska, A. Dąbrowski, A. Malina, “People couting vision system based on Arm processor programmed using Simulink environment,” Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, DOI: 10.15199/ELE-2014-043, pp. 55-59, 2014.
uzupełnić Bibtex

30. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, E. Marciniak, “A New OCT-based Method to Generate Virtual Maps of Vitreomacular Interface Pathologies,” IEEE SPA 2014, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 22-24 września 2014, Poznań, 22-24.09.2014, pp. 83-87, 2014.
OCT, vitreoretinal interfce, image processing, retinal layers segmentation Bibtex

31. J. Balcerek, A. Konieczka, T. Marciniak, A. Dąbrowski, K. Maćkowiak, K. Piniarski, “Automatic detection of traffic lights changes from red to green and car turn signals in order to improve urban traffic,” IEEE SPA 2014, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 22-24 września 2014, Poznań, 22-24.09.2014, pp. 110-115, 2014.
traffic, ligths detection, turn signal detection, traffic improvement, video processing, object detection Bibtex

32. J. Balcerek, A. Konieczka, T. Marciniak, A. Dąbrowski, K. Maćkowiak, K. Piniarski, “Video processing approach for supporting pedestrians in vehicle detection,” IEEE SPA 2014, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 22-24 września 2014, Poznań, 22-24.09.2014, pp. 100-103, 2014.
vehicle detection, pederastian warning, video processing Bibtex

33. R. Weychan, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Improving of speaker identication from mobile telephone calls,” Multimedia Communications, Services and Security vol. 429, 2014, Conference proceedings, 11 June 2014, 11.07.2014, pp. 254-264, 2014.
speaker identifikation, GSM, Ganussian mixture models Bibtex

34. M. Parzych, A. Chmielewska, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “New Approach to People Density Estimation based on Video Surveillance,” IEEE SPA 2014, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 22-24 września 2014, Poznań, 22-24.09.2014, pp. 94-99, 2014.
people density estimation, density maps, crowd analysis, behavior analysis, marketing spaces analisys, people tracking, CCTV Bibtex

35. T. Marciniak, A. Chmielewska, R. Weychan, M. Parzych, A. Dąbrowski, “Influence of low resolution of images on reliability of face detection and recognition,” Multimedia Tools and Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, Printed in Germany, DOI: 10.1007/s11042-013-1568-8, 2013.
Face detection and recognition, biometric standards, low-resolution images Bibtex

36. A. Chmielewska, R. Weychan, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Hartwich , M. Owczarzak, “Fast Prototyping of Automatic Real-time Event Detection Facilities for Viedeo Monitoring Using DSP Module,” International Journal of Electronics and Telecommunications, vol. 59, no. 4, DOI: 10.2478/eletel-2013-0046, pp. 375-381, 2013.
video processing, CCTV system, urban surveillance monitoring, thrteat detection, Matlab/Simulink, Code Composer Studio, DSP Bibtex

37. R. Weychan, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Analysis of the impact of data resolution on the speaker recognition effectiveness in embedded fixed-point systems,” IEEE SPA 2013, Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 26-28 września 2013, Poznań, 26-28.09.2013, pp. 327-331, 2013.
speaker identification, FFT, fixed point Bibtex

38. A. Chmielewska, T. Marciniak, A. Dąbrowski, “Szybkie prototypowanie algorytmów przetwarzania sekwencji wideo w systemie z procesorem sygnałowym,” XII Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 2013, 10 - 13 czerwca 2013, 10-13.06.2013, pp. 864-869, 2013.
procesor sygnałowy, przetwarzanie wideo, telewizja przemysłowa, Matlab/Simulin, C6EZFlo, Code Composer Studio Bibtex

39. M. Parzych, A. Chmielewska, T. Marciniak, A. Dąbrowski, A. Chrostowska, M. Klinceiwcz, “Automatic people density maps generation with use of mavement detection analysis,” 6th International Conference on Human System Interaction HSI, Sopot 2013, 06-08 czerwca 2013, 06-08.06.2013, 2013.
density (heat) maps, crowd analysis, behavior analysis, people tracking Bibtex

40. T. Marciniak, A. Chmielewska, R. Weychan, A. Dąbrowski, “Fast Prototyping of Automatic Real-time Event Detection Facilities for Viedeo Monitoring Using DSP Module,” Mixdes Design of Intergrated Circuits and Systems, MIXDES'2013, Gdynia, Poland, 20-22 czerwca 2013, 20-22.06.2013, pp. 128-134, 2013.
video processing, CCTV system urban, surveillance monitoring, Matlab/Simulink, Code Composer Studio, DSP Bibtex

41. T. Marciniak, R. Weychan, A. Stankiewicz, A. Dąbrowski, “Implementacja przetwarzania biometrycznego sygnału mowy w systemie z procesorem sygnałowym,” XII Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko 2013, 10 - 13 czerwca 2013, 10-13.06.2013, pp. 856-863, 2013.
biometria, przetwarzanie mowy, procersor sygnałowy, mieszane modele Gaussa, kwantyzacja wektorowa Bibtex

42. A. Dąbrowski, J. Balcerek, S. Drgas, T. Marciniak, A. Meyer, P. Pawłowski, “Klasyfikacja i rozpoznawanie osób na podstawie rozmów na telefony alarmowe,” Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa, szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer Polska S.A., 2013, 2013.
uzupełnić Bibtex